JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - Dražební vyhláška