Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce