Exekutorský úřad Praha - Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - Dražební vyhláška - Průcha Peter