Exekutorský úřad Praha-východ - Mgr. Jiří Nevřela - Dražební vyhláška - Michal Šedek