Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor - Odročení dražební vyhlášky