Exekutorský úřad Pardubice, soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník - Dražební vyhláška