Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšeno Svěšenoseřadit sestupně Dokument
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout bytovou jednotu o dispozici 2+1 v objektu MŠ Lojovická předem známému zájemci paní Petře Lehovcové

29.1.2020 14.2.2020 skm c25820012915300.pdf (pdf, 58.68 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout bytovou jednotu o dispozici 2+1 v objektu MŠ Lojovická předem známému zájemci paní Petře Lehovcové po dobu jednoho roku

29.1.2020 14.2.2020 processed zamer pani lehovcova.pdf (pdf, 40.07 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejňuje záměr vypůjčit část budovy (ul. Ladislava Coňka), která je součástí pozemku parc .č. 341 v j,p, Písnice předem známému zájemci Hlavní město Praha, Městská policie hl. m. Prahy. Praha 10 na dobu od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020

31.1.2020 17.2.2020 skm c25820013111280.pdf (pdf, 173.97 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

13.1.2020 20.2.2020 skm c25820011312240.pdf (pdf, 183.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám v Praze 4 - Libuši      

5.2.2020 21.2.2020 skm c25820020510312.pdf (pdf, 216.99 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Vrtilce v Praze 4 - Libuši   

5.2.2020 21.2.2020 skm c25820020510320.pdf (pdf, 247.53 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška  

5.2.2020 26.2.2020 processed skm c25820020510310.pdf (pdf, 260.63 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška  

5.2.2020 26.2.2020 processed skm c25820020510300.pdf (pdf, 246.77 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška  

5.2.2020 26.2.2020 skm c25820020510311.pdf (pdf, 289.6 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výroční zráva MČ Praha-Libuš zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb.

11.2.2020 27.2.2020 skm c25820021115080.pdf (pdf, 103.36 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přeušení dodávky elektřiny

14.2.2020 28.2.2020 skm c25820021413390.pdf (pdf, 74.86 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020

12.2.2020 28.2.2020 oznameni o zverejneni.pdf (pdf, 60.4 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš

28.1.2020 2.3.2020 skm c25820012815300.pdf (pdf, 112.77 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413380.pdf (pdf, 303.73 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413381.pdf (pdf, 572.03 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413382.pdf (pdf, 439.9 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413383.pdf (pdf, 329.68 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Územní opatření o tsavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol a č. 519 Suchdol - Březiněves Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)

5.2.2020 9.3.2020 skm c25820020510321.pdf (pdf, 206.29 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení  návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

21.1.2020 10.3.2020 skm c25820012115490.pdf (pdf, 205.62 KB)
Úřední deska

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - Dražební vyhláška

14.2.2020 18.3.2020 processed skm c25820021411191.pdf (pdf, 167.23 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

7.2.2020 19.3.2020 skm c25820020710050.pdf (pdf, 208.19 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 25.3.2020 processed skm c25820021411150.pdf (pdf, 240.33 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 10/2019, RO č. 38/2019

8.8.2019 1.4.2020 skm c25819080813010.pdf (pdf, 44.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu na změnu rozpočtu č. 11/2019, rozpočtové opatření č. 39/2019

13.8.2019 1.4.2020 skm c25819081312580.pdf (pdf, 52.65 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu na změnu rozpočtu č. 12/2019, rozpočtové opatření č. 40/2019 a č. 41/2019

5.9.2019 1.4.2020 skm c25819090515360.pdf (pdf, 53.67 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 11/2019, rozpočtové opatření č. 39/2019

14.10.2019 1.4.2020 skm c25819101411530.pdf (pdf, 45.05 KB)
Úřední deska

Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 12/2019, rozpočtová opatření č. 40/2019 a č. 41/2019

14.10.2019 1.4.2020 skm c25819101411523.pdf (pdf, 45.58 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019

13.2.2019 1.4.2020 skm c25819021316590.pdf (pdf, 62.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu 2019

11.3.2019 1.4.2020 skm c25819031111470.pdf (pdf, 42.33 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 14/2019 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 44/2019 až č. 47/2019  

29.10.2019 1.4.2020 skm c25819102915130.pdf (pdf, 44.87 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 2/2019 MČ Praha-Libuš

28.3.2019 1.4.2020 skm c25819032811191.pdf (pdf, 44.98 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 15/2019, rozpočtové opatření č. 48/2019

29.11.2019 1.4.2020 skm c25819112910520.pdf (pdf, 43.22 KB)
Úřední deska

MČ praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020

2.12.2019 1.4.2020 skm c25819113014520.pdf (pdf, 42.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 03/2019

2.5.2019 1.4.2020 skm c25819050209521.pdf (pdf, 43.02 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Revokace přílohy č. 1 UZMČ č. 42-2019 ze dne  23. 9. 2019, navýšení příspěvku na provoz ZŠ Meteorologická na rok 2019

2.12.2019 1.4.2020 skm c25819113015130.pdf (pdf, 49.46 KB)
Úřední deska

Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 04/2019, rozpočtová opatření č. 15/2019 až č. 17/2019

6.5.2019 1.4.2020 skm c25819050713320.pdf (pdf, 43.78 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 05/2019, rozpočtová opatření č. 18/2019 až č. 19/2019

20.5.2019 1.4.2020 skm c25819051822000.pdf (pdf, 43.29 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3148/12, 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy       

13.2.2020 1.4.2020 skm c25820021312500.pdf (pdf, 187.13 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu na rok 2019 č. 06/2019

5.6.2019 1.4.2020 skm c25819060511070.pdf (pdf, 44.8 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

13.2.2020 1.4.2020 skm c25820021313350.pdf (pdf, 151.2 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš, RO 21/2019 a 22/2019

17.7.2019 1.4.2020 skm c25819071719551.pdf (pdf, 47.1 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 08/2019, rozpočtová opatření č. 23/2019 až č. 28/2019

22.7.2019 1.4.2020 skm c25819072212000.pdf (pdf, 46.3 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 09/2019, rozpočtová opatření č. 29/2019 až č. 37/2019

24.7.2019 1.4.2020 skm c25819072411540.pdf (pdf, 46.96 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 1.4.2020 skm c25820021313330.pdf (pdf, 166.03 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3175/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 10.4.2020 skm c25820021313340.pdf (pdf, 168.32 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 10.4.2020 skm c25820021313332.pdf (pdf, 165.47 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 10.4.2020 skm c25820021313331.pdf (pdf, 177.76 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informuje o zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce MČ Praha-Libuš

24.4.2019 30.4.2020 skm c25819042510030.pdf (pdf, 48.87 KB), skm c25819042415310.pdf (pdf, 744.29 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování programových dotací

18.2.2020 25.5.2020 dotacni program 2020.pdf (pdf, 846.8 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2018

17.7.2019 1.7.2020 skm c25819071719540.pdf (pdf, 43.38 KB)
Úřední deska

MŠ K Lukám - Informace o pracovních nabídkách

22.1.2020 31.8.2020 ms k lukam.pdf (pdf, 48.13 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

14.11.2013 11.11.2020 posta 00449.pdf (pdf, 193.29 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ, Rozpočet zřizovaných příspěvkových organizací – Rozpočty 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů 2021 a 2022

20.12.2019 1.4.2021 skm c25819122012180.pdf (pdf, 65.33 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

25.5.2018 31.12.2021 informace uradu praha o ochrane osobnich udaju gdpr - v r.pdf (pdf, 423.43 KB)