Úřední deska

Kategorie Názevseřadit sestupně Vyvěšeno Svěšeno Dokument
Úřední deska

Hlavní město Praha - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17

25.2.2020 2.4.2020 skm c25820022509580.pdf (pdf, 182.5 KB)
Úřední deska

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - Dražební vyhláška

14.2.2020 18.3.2020 processed skm c25820021411191.pdf (pdf, 167.23 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019

13.2.2019 1.4.2020 skm c25819021316590.pdf (pdf, 62.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace L. Coňka

19.2.2020 6.3.2020 skm c25820021915500.pdf (pdf, 387.73 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace Na Konečné, K Vrtilce, Zátoňská, Velká Lada, Těšovická a U Vrtilky

19.2.2020 6.3.2020 skm c25820021916390.pdf (pdf, 288.05 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2020 pro poskytování programových dotací

18.2.2020 25.5.2020 dotacni program 2020.pdf (pdf, 846.8 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

25.5.2018 31.12.2021 informace uradu praha o ochrane osobnich udaju gdpr - v r.pdf (pdf, 423.43 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informuje o zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce MČ Praha-Libuš

24.4.2019 30.4.2020 skm c25819042510030.pdf (pdf, 48.87 KB), skm c25819042415310.pdf (pdf, 744.29 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš

28.1.2020 2.3.2020 skm c25820012815300.pdf (pdf, 112.77 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu na změnu rozpočtu č. 11/2019, rozpočtové opatření č. 39/2019

13.8.2019 1.4.2020 skm c25819081312580.pdf (pdf, 52.65 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu na změnu rozpočtu č. 12/2019, rozpočtové opatření č. 40/2019 a č. 41/2019

5.9.2019 1.4.2020 skm c25819090515360.pdf (pdf, 53.67 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020

12.2.2020 28.2.2020 oznameni o zverejneni.pdf (pdf, 60.4 KB)
Úřední deska

MČ praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020

2.12.2019 1.4.2020 skm c25819113014520.pdf (pdf, 42.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Revokace přílohy č. 1 UZMČ č. 42-2019 ze dne  23. 9. 2019, navýšení příspěvku na provoz ZŠ Meteorologická na rok 2019

2.12.2019 1.4.2020 skm c25819113015130.pdf (pdf, 49.46 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2018

17.7.2019 1.7.2020 skm c25819071719540.pdf (pdf, 43.38 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš, RO 21/2019 a 22/2019

17.7.2019 1.4.2020 skm c25819071719551.pdf (pdf, 47.1 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu 2019

11.3.2019 1.4.2020 skm c25819031111470.pdf (pdf, 42.33 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 03/2019

2.5.2019 1.4.2020 skm c25819050209521.pdf (pdf, 43.02 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 05/2019, rozpočtová opatření č. 18/2019 až č. 19/2019

20.5.2019 1.4.2020 skm c25819051822000.pdf (pdf, 43.29 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 08/2019, rozpočtová opatření č. 23/2019 až č. 28/2019

22.7.2019 1.4.2020 skm c25819072212000.pdf (pdf, 46.3 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 09/2019, rozpočtová opatření č. 29/2019 až č. 37/2019

24.7.2019 1.4.2020 skm c25819072411540.pdf (pdf, 46.96 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 10/2019, RO č. 38/2019

8.8.2019 1.4.2020 skm c25819080813010.pdf (pdf, 44.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 11/2019, rozpočtové opatření č. 39/2019

14.10.2019 1.4.2020 skm c25819101411530.pdf (pdf, 45.05 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 14/2019 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 44/2019 až č. 47/2019  

29.10.2019 1.4.2020 skm c25819102915130.pdf (pdf, 44.87 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 15/2019, rozpočtové opatření č. 48/2019

29.11.2019 1.4.2020 skm c25819112910520.pdf (pdf, 43.22 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 2/2019 MČ Praha-Libuš

28.3.2019 1.4.2020 skm c25819032811191.pdf (pdf, 44.98 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu na rok 2019 č. 06/2019

5.6.2019 1.4.2020 skm c25819060511070.pdf (pdf, 44.8 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ, Rozpočet zřizovaných příspěvkových organizací – Rozpočty 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů 2021 a 2022

20.12.2019 1.4.2021 skm c25819122012180.pdf (pdf, 65.33 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 2. zasedání Zastupitelstva v roce 2020 na 2. 3. 2020

24.2.2020 3.3.2020 program z 2020 03 02 ud.pdf (pdf, 25.41 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výroční zráva MČ Praha-Libuš zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb.

11.2.2020 27.2.2020 skm c25820021115080.pdf (pdf, 103.36 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Kálku, K Pomníku, Ke Brezině a Vacovská v Praze 4 - Písnici

26.2.2020 13.3.2020 skm c25820022616350.pdf (pdf, 483.48 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

26.2.2020 13.3.2020 skm c25820022616340.pdf (pdf, 472.49 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - záměr prodeje pozemku parc.č.1001/38 v k.ú. Písnice, obec Praha

26.2.2020 13.3.2020 skm c25820022612470.pdf (pdf, 177.46 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - záměr prodeje pozemku parc.č.155/8 v k.ú. Písnice, obec Praha

26.2.2020 13.3.2020 skm c25820022613030.pdf (pdf, 168.16 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 25.3.2020 processed skm c25820021411150.pdf (pdf, 240.33 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413380.pdf (pdf, 303.73 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413381.pdf (pdf, 572.03 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413382.pdf (pdf, 439.9 KB)
Úřední deska

Mgr. Jak Škarpa, soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce 

14.2.2020 4.3.2020 skm c25820021413383.pdf (pdf, 329.68 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška  

5.2.2020 26.2.2020 processed skm c25820020510310.pdf (pdf, 260.63 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška  

5.2.2020 26.2.2020 processed skm c25820020510300.pdf (pdf, 246.77 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška  

5.2.2020 26.2.2020 skm c25820020510311.pdf (pdf, 289.6 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení  návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

21.1.2020 10.3.2020 skm c25820012115490.pdf (pdf, 205.62 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

7.2.2020 19.3.2020 skm c25820020710050.pdf (pdf, 208.19 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 10.4.2020 skm c25820021313331.pdf (pdf, 177.76 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 10.4.2020 skm c25820021313332.pdf (pdf, 165.47 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3148/12, 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy       

13.2.2020 1.4.2020 skm c25820021312500.pdf (pdf, 187.13 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 1.4.2020 skm c25820021313330.pdf (pdf, 166.03 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

13.2.2020 1.4.2020 skm c25820021313350.pdf (pdf, 151.2 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3175/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy  

13.2.2020 10.4.2020 skm c25820021313340.pdf (pdf, 168.32 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Územní opatření o tsavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol a č. 519 Suchdol - Březiněves Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy)

5.2.2020 9.3.2020 skm c25820020510321.pdf (pdf, 206.29 KB)
Úřední deska

MŠ K Lukám - Informace o pracovních nabídkách

22.1.2020 31.8.2020 ms k lukam.pdf (pdf, 48.13 KB)
Úřední deska

Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 04/2019, rozpočtová opatření č. 15/2019 až č. 17/2019

6.5.2019 1.4.2020 skm c25819050713320.pdf (pdf, 43.78 KB)
Úřední deska

Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 12/2019, rozpočtová opatření č. 40/2019 a č. 41/2019

14.10.2019 1.4.2020 skm c25819101411523.pdf (pdf, 45.58 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Velká Lada čp. 0155,čp. 235,čp. 54

25.2.2020 17.3.2020 skm c25820022510171.pdf (pdf, 71.26 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Velká Lada čp. 151

25.2.2020 18.3.2020 skm c25820022510170.pdf (pdf, 70 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Velká Lada čp. 186/21, čp. 111/19 - U Nové Louky čp. 189

25.2.2020 19.3.2020 skm c25820022510380.pdf (pdf, 73.05 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přeušení dodávky elektřiny

14.2.2020 28.2.2020 skm c25820021413390.pdf (pdf, 74.86 KB)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Podkonický - Dražební vyhláška - Lucie Mašek Miričová

20.2.2020 3.4.2020 processed skm c25820022012420.pdf (pdf, 141.61 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

14.11.2013 11.11.2020 posta 00449.pdf (pdf, 193.29 KB)