Úřední deska

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha-Libuš je zveřejněný na profilu zadavatele: 
Profil zadavatele - Městské části Praha-Libuš

Kamenná deska se nachází před úřadem MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš. Mapa >> zde <<

Název Vyvěšeno Svěšenoseřadit vzestupně Dokument

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 14.11.2013 Svěšeno: 31.12.2025 posta 00449.pdf (pdf, 193.29 KB)

MČ Praha-Libuš - Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

Vyvěšeno: 25.5.2018 Svěšeno: 31.12.2025 informace uradu praha o ochrane osobnich udaju gdpr - 01-05-2023.pdf (pdf, 656.58 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2022

Vyvěšeno: 10.7.2023 Svěšeno: 31.7.2024 skm c25823071013581.pdf (pdf, 43.87 KB)

Oznámení o výsledku Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro rok 2023

Vyvěšeno: 25.4.2023 Svěšeno: 27.7.2024 skm c25823080316280.pdf (pdf, 493.1 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními v roce 2023

Vyvěšeno: 24.2.2023 Svěšeno: 30.4.2024 skm c25823022414390.pdf (pdf, 46.89 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet na rok 2023, závazné ukazatele, finanční plán ek. činnosti a střednědobý výhled na r. 2024-28

Vyvěšeno: 1.3.2023 Svěšeno: 30.4.2024 skm c25823030117050.pdf (pdf, 143.22 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - Rozpočet zřizovaných organizací a střednědobý výhled rozpočtu - rok 2023

Vyvěšeno: 2.1.2023 Svěšeno: 31.1.2024 skm c25823010216230.pdf (pdf, 52.91 KB)

MHMP - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18

Vyvěšeno: 18.9.2023 Svěšeno: 2.11.2023 skm c25823091810311.pdf (pdf, 269.21 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10

Vyvěšeno: 18.9.2023 Svěšeno: 25.10.2023 skm c25823091810310.pdf (pdf, 244.97 KB)

MHMP - oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 32 

Vyvěšeno: 18.9.2023 Svěšeno: 25.10.2023 skm c25823091815300.pdf (pdf, 240.18 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška proti povinnému Krejčík Roman

Vyvěšeno: 1.9.2023 Svěšeno: 13.10.2023 skm c25823090108520.pdf (pdf, 302.26 KB)

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. K Hájovně

Vyvěšeno: 20.9.2023 Svěšeno: 11.10.2023 skm c25823092016181.pdf (pdf, 106.88 KB)

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Novodvorská

Vyvěšeno: 21.9.2023 Svěšeno: 10.10.2023 skm c25823092114390.pdf (pdf, 85.55 KB)

HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29

Vyvěšeno: 4.9.2023 Svěšeno: 10.10.2023 skm c25823090409440.pdf (pdf, 251.91 KB)

HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38

Vyvěšeno: 4.9.2023 Svěšeno: 10.10.2023 skm c25823090409450.pdf (pdf, 287.39 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí Odboru ekonomického - rozpočtář, finanční referent

Vyvěšeno: 20.9.2023 Svěšeno: 9.10.2023 skm c25823092014200.pdf (pdf, 153.55 KB)

MČ Praha-Libuš - záměr vypůjčit nebytové prostory v objektu Klubu Junior - KPM Křížem Krážem

Vyvěšeno: 20.9.2023 Svěšeno: 6.10.2023 skm c25823092016410.pdf (pdf, 202.44 KB)

MČ Praha-Libuš - záměr vypůjčit nebytové prostory v objektu Klubu Junior - Rodinné centrum Kuřátko, z.s.

Vyvěšeno: 20.9.2023 Svěšeno: 6.10.2023 skm c25823092016411.pdf (pdf, 180.53 KB)

MČ Praha 12 - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci NN3147

Vyvěšeno: 18.9.2023 Svěšeno: 4.10.2023 skm c25823091810320.pdf (pdf, 146.23 KB)

MČ Praha-Libuš - Informace občanům

Vyvěšeno: 11.9.2023 Svěšeno: 2.10.2023 skm c25823091115350.pdf (pdf, 30.5 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení  zahájení řízení o prodloužení platnosti; Cyklostezka A42

Vyvěšeno: 15.9.2023 Svěšeno: 2.10.2023 skm c25823091512080.pdf (pdf, 209.39 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3582/00

Vyvěšeno: 23.8.2023 Svěšeno: 29.9.2023 skm c25823082314580.pdf (pdf, 242.62 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3576/00

Vyvěšeno: 23.8.2023 Svěšeno: 29.9.2023 skm c25823082314581.pdf (pdf, 240.62 KB)

MHMP - Oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3617/00

Vyvěšeno: 23.8.2023 Svěšeno: 29.9.2023 skm c25823082314590.pdf (pdf, 242.17 KB)

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - oznámení o zahájení revize katastru nemovitostí

Vyvěšeno: 24.8.2023 Svěšeno: 29.9.2023 skm c25823082414291.pdf (pdf, 98.68 KB)

MHMP - oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26

Vyvěšeno: 18.9.2023 Svěšeno: 18.9.2023 skm c25823091815301.pdf (pdf, 273.66 KB)