Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha-Libuš je zveřejněný na profilu zadavatele: 

Profil zadavatele - Městské části Praha-Libuš

Nadpis Konec lhůty pro podání nabídek
Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš - veřejná zakázka č. 20150203 05.03.2015
„Rozvod plynu a ústřední vytápění v zázemí údržby v objektu Dobronická č.p. 694-garážový dům, Praha 4-Libuš“ 09.12.2014
„Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č. p. 81“ - veř. zak. č. 20141024-02 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 20.11.2014
„Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka – část zateplení - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 20.11.2014
Oprava betonových podlah garáže Dobornická č.p. 694/2, Praha 4-libuš 01.09.2014
„Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula - 2. část“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ - veř. z. č. 20140714-02 21.07.2014
„ Zateplení mateřské školy Lojovická – část zateplení, bez výměny osvětlení “ - veř. zak. č. 20140714 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 28.07.2014
„Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti ...20140625-01 02.07.2014
„Výuka češtiny pro cizince hovořící vietnamsky v roce 2014 v úrovni nula“ v rámci projektu „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ - veř. z. č. 20140625-02 30.06.2014
„Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka – část záměna zdroje vytápění - Rekonstrukce plynové kotelny a otopného systému v ZŠ Písnice“ - č. veř. z. 20140603 19.06.2014
Úprava zařízení ve školní jídelně včetně souvisejících stavebních úprav 05.06.2014
„Inspekci účinnosti sanace při odstraňování azbestové zátěže a veškerých stavebních úprav v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - zakázka č. 20140327 - PODEPSÁNA SMLOUVA 29.03.2014
NEVEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKU - „Odstranění azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - veřejná zakázka č. 20140213 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY 29.03.2014
„Stavební úpravy v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš“ - veř. z. č. 20140304 - UKONČENO PODPISEM SMLOUVY 18.03.2014
Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš 05.03.2014
Stavební úpravy s odstraněním azbestové zátěže v objektu MŠ č. p. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha–Libuš - veř. z. č. 20140103 - ZRUŠENO 20.01.2014
Klub Junior-havarijní oprava rozvodů TUV a studené vody 06.12.2013
„Garáže Dobronická – Mílová, čp. 694 – oprava a odstranění nalezených závad výtahu po Odborné zkoušce“ 06.01.2014
„MŠ K Lukám 664 – výměna střešního pláště (havarijní stav) včetně klempířských prvků a zateplení střechy“ 17.09.2013
Dodávka odborných překladatelských služeb v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce - veřejná zakázka číslo 20130715 30.07.2013
Pořízením zametacího vozu k čistému vzduchu v Libuši - veřejná zakázka číslo 20130701 16.07.2013
ZŠ Meteorologická-havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně včetně výměny vstupních venkovních dveří - VZ č. 20130626-3 15.07.2013
ZŠ Ladislava Coňka-rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí a 1.patře a úpravy rozvodů ÚT 15.07.2013
ZŠ Meteorologická-havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně včetně výměny vstupních venkovních dveří - VZ č. 20130408-2 21.06.2013
„Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: zpracování energetického auditu - VZ č. 20130517-2 - UKONČENA ZRUŠENÍM VŘ (NEÚČAST UCHAZEČŮ) 17.05.2013
ZŠ Ladislava Coňka - rekonstrukce elektrorozvodů a datové sítě objektu základní školy 13.06.2013
Oprava místních komunikací metodou ITHR na území městské části Praha-Libuš 11.06.2013
Stavební úpravy spojené se změnou užívání na keramickou dílnu v Základní škole Ladislava Coňka Praha4-Písnice 17.05.2013
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov 30.04.2013
ZŠ Meteorologická - výměna 344 ks osvětlovacích těles VZ č. 20130408-3 22.05.2013
ZŠ Meteorologická-havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně včetně výměny vstupních venkovních dveří - VZ č. 20130408-2 23.05.2013
Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody - veřejná zakázka č. 20130408 - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 06.05.2013
Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: – zpracování prováděcí projektové dokumentace (část A), – energetického auditu (část B) a – žádosti o dotaci OPŽP (část C), výzva č. 20130405-1 - UKONČENA ZRUŠENÍM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 22.04.2013
Údržba zeleně v Městské části Praha-Libuš 11.03.2013
Administrace zadávacího zařízení akce MŠ Ke kašně - změna otopného systému a rozvodů sítí - ZRUŠENA 04.01.2013
„ZŠ Meteorologická – havarijní oprava střešní krytiny pavilonu „C“ a souvisících klempířských prvků“ UKONČENA 16.10.2012
„ZŠ Meteorologická – výměna 37 kusů oken 15.10.2012
ZŠ Meteorologická – oprava havarijního stavu prostranství před ZŠ a požárního vodovodu - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM V Č. A 20.07.2012
„TDS stavební práce MŠ Ke Kašně“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 18.06.2012
„Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš – zateplením objektů a výměnou oken“ - UKONČENA PODPISEM SMLOUVY S VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM 21.06.2012

Stránky