Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha-Libuš je zveřejněný na profilu zadavatele: 

Profil zadavatele - Městské části Praha-Libuš