Schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2021 - 2025 vč. schválené důvodové zprávy