MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 1/2020 provedená rozpočtovými opatřeními 1/2020 - 4/2020

Rozpočet/Zpráva: 
Schválená rozpočtová opatření

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 1/2020 provedená rozpočtovými opatřeními 1/2020 - 4/2020

Zařazení: 
MČ Praha-Libuš