Rozpočet 2021, střednědobé výhledy rozpočtu 2022 a 2023 - ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, L. Coňka