Závěrečný účet 2016 - Vedlejší hospodářská činnost