Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků z konečného přezkoumání hospodaření