Závěrečný účet 2016 - Plán inventarizace majetku a závazků