Závěrečný účet 2016 - Přehled o změnách vlasního kapitálu