Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování