Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání účelových dotací s HMP