Závěrečný účet 2016 - Investiční akce realizované v roce 2016