Závěrečný účet 2016 - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů