MČ Praha-Libuš - změna rozpočtu č. 5/2018 – rozpočtová opatření č. 9/2018 až č. 12/2018

Rozpočet/Zpráva: 
Schválená rozpočtová opatření

MČ Praha-Libuš - změna rozpočtu č. 5/2018 – rozpočtová opatření č. 9/2018 až č. 12/2018

Zařazení: 
MČ Praha-Libuš