MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - příspěvkové organizace, víceleté projekty spolufinancované ze SR a EU

Rozpočet/Zpráva: 
Závěrečný účet dle zák. č. 250/2000 Sb.

MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - příspěvkové organizace, víceleté projekty spolufinancované ze SR a EU

Zařazení: 
MČ Praha-Libuš