MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 13/2018 – rozpočtová opatření č. 33/2018 až č. 38/2018

Rozpočet/Zpráva: 
Schválená rozpočtová opatření

MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu č. 13/2018 – rozpočtová opatření č. 33/2018 až č. 38/2018

Zařazení: 
MČ Praha-Libuš