Změna rozpočtu č. 14/2018 – rozpočtová opatření č. 39/2018 a č. 40/2018

Rozpočet/Zpráva: 
Schválená rozpočtová opatření

Změna rozpočtu č. 14/2018 – rozpočtová opatření č. 39/2018 a č. 40/2018

Zařazení: 
MČ Praha-Libuš