MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 19/2018, rozpočtová opatření č. 49/2018 až č. 53/2018

Rozpočet/Zpráva: 
Schválená rozpočtová opatření

 MČ Praha-Libuš - Změna rozpočtu MČ Praha-Libuš č. 19/2018, rozpočtová opatření č. 49/2018 až č. 53/2018

Zařazení: 
MČ Praha-Libuš