Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,o zajištění dopravní obslužnosti bytové výstavby na adrese Švihovská 550 po dobu stavebních prací na komunikaci Kunratická spojka