Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.