Výlety MČ Praha-Libuš v září a v říjnu 2023

Datum: 
26.09.2023 09:00
12.10.2023 09:00

MČ Praha-Libuš Vás srdečně zve na dva celodenní výlety k poznání zajímavostí středních Čech.

Výlety jsou přednostně určeny seniorům 55+ s trvalým pobytem na Libuši a v Písnici.

1. Úterý 26. 9. 2023 šlechtická sídla středních Čech – zámek Jemniště, francouzská zahrada Dobříš

2. Čtvrtek 12. 10. 2023 zámek Vlašim a wellnes centrum Měřín.

Cena 250,– Kč/osobu/1 výlet

 Prodej probíhá každý den od 8:00 do 12:00 v budově ÚMČ Praha-Libuš, Odbor správní a školství, K Lukám 664, přízemí.

 Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Těšíme se na Vás.