Rada MČ

Rada MČ je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti MČ. Při výkonu samostatné působnosti se odpovídá zastupitelstvu MČ. Rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů. Rada se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů. Zasedání rady jsou neveřejná.

Mgr. Jiří Koubek
starosta
Ing. Lenka Koudelková
místostarostka, členka zastupitelstva
Ing. Pavel Macháček
místostarosta, člen zastupitelstva
Tomáš Loukota, DiS.
místostarosta, člen zastupitelstva
Bc. Michal Korbel
místostarosta, člen zastupitelstva