Rada MČ

Rada MČ je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti MČ. Při výkonu samostatné působnosti se odpovídá zastupitelstvu MČ. Rada je složena ze starosty, jeho místostarosty či místostarostů, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů. Rada se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů. Zasedání rady jsou neveřejná.

Mgr. Jiří Koubek

Mgr. Jiří Koubek

starosta
Ing. Lenka Koudelková

Ing. Lenka Koudelková

místostarostka, členka zastupitelstva
Ing. Pavel Macháček

Ing. Pavel Macháček

místostarosta, člen zastupitelstva
Tomáš Loukota, DiS.

Tomáš Loukota, DiS.

místostarosta, člen zastupitelstva
Bc. Michal Korbel

Bc. Michal Korbel

místostarosta, člen zastupitelstva