Rada MČ

Rada MČ je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti MČ. Při výkonu samostatné působnosti se odpovídá zastupitelstvu MČ. Rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů. Rada se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů. Zasedání rady jsou neveřejná.

Jméno Funkce E-mail Kompetence
Mgr. Jiří Koubek starosta koubek@praha-libus.cz bezpečnost, integrace, komunikace s MHMP
Ing. Lenka Koudelková zástupkyně starosty, členka školské komise koudelkova@klubjunior.cz vzdělávání, školství, tělovýchova a sociální oblast
Ing. Pavel Macháček zástupce starosty machacek@praha-libus.cz doprava, životní prostředí a územní plánování
PaedDr. Jaroslava Adámková zástupkyně starosty valent@cmail.cz správa majetku a investice
Mgr. Václav Kuthan zástupce starosty kuthan@praha-libus.cz ekonomická oblast