Rada MČ

Rada MČ je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti MČ. Při výkonu samostatné působnosti se odpovídá zastupitelstvu MČ. Rada je složena ze starosty, jeho zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni zastupitelstvem z řad jeho členů. Rada se schází podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů. Zasedání rady jsou neveřejná.

Mgr. Jiří Koubek

starosta

Ing. Lenka Koudelková

místostarostka, členka zastupitelstva

Ing. Pavel Macháček

místostarosta, člen zastupitelstva

Tomáš Loukota, DiS.

místostarosta, člen zastupitelstva

Bc. Michal Korbel

místostarosta, člen zastupitelstva