Zřizované organizace

Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou navázány na rozpočet povinného subjektu.

Základní škola Meteorologická

Příspěvková organizace s právní subjektivitou, 142 00 Praha - 4, Libuš, Meteorologická 181
tel: 241716255
Předmět činnosti : výchova a vzdělávání, zabezpečení stravování žáků,zaměstnanců školy a zajištění provozu kuchyně


Základní škola Písnice

Příspěvková organizace s právní subjektivitou, 142 00 Praha - 4, Písnice, Ladislava Coňka 40/3
tel: 261911451
Předmět činnosti : výchova a vzdělávání, zabezpečení stravování žáků,zaměstnanců školy a zajištění provozu kuchyně


Mateřská škola K Lukám

Příspěvková organizace s právní subjektivitou, 142 00  Praha - 4 ,Libuš, K Lukám 664/1a
tel.: 261910135
Předmět činnosti : výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, zabezpečení stravování žáků,zaměstnanců školky a zajištění provozu kuchyně


Mateřská škola Lojovická

Příspěvková organizace s právní subjektivitou,  142 00 Praha - 4 ,Libuš, Lojovická 557/12
tel.: 241471378
Předmět činnosti : výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, zabezpečení stravování žáků,zaměstnanců školky a zajištění provozu kuchyně


Mateřská škola Ke Kašně

Příspěvková organizace s právní subjektivitou,  142 00 Praha - 4 ,Písnice, Ke Kašně 334/14
tel.: 261911449
Předmět činnosti : výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, zabezpečení stravování žáků,zaměstnanců školky a zajištění provozu kuchyně


Mateřská škola Mezi Domy

Příspěvková organizace s právní subjektivitou,  142 00 Praha - 4 ,Písnice, Mezi Domy 373
tel.: 261910122
Předmět činnosti : výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, zabezpečení stravování žáků,zaměstnanců školky a zajištění provozu kuchyně