Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Projekt „MAP pokračuje“ připravuje zajímavé podzimní akce pro vzdělávání dětí ale i dospělých. Vstup je zdarma, stačí se pouze zaregistrovat na webu www.mappraha12.cz, kde naleznete podrobné informace.

Elixír do škol, ÚT 15. 9. od 16h v prostorách MŠ a ZŠ Angel

První setkání v novém školním roce 2020/21 se opět zaměří na zajímavé pokusy, díky kterým budou moci učitelé ZŠ a MŠ lépe vysvětlit fyzikální zákonitosti. Na Elixír do škol je zván každý, koho baví experimentování.

 

EduCoffee: Jak na polytechnickou výchovu v mateřské škole?  STŘ  16. 9. od 15h v MŠ Smolkova.

Na EduCoffee si ukážeme, jak je možné zařadit polytechnickou výchovu do výuky v běžné třídě MŠ. Zaměříme se na bezpečnost práce při polytechnické výchově, ukážeme si nářadí a možnosti pracovních ploch (mobilních skládací stolky, upínáky apod.). Následovat bude praktická ukázka práce s nářadím, informace k výběru nářadí a materiálu, doporučené projekty pro předškolní děti (možné tematické zaměření-svátky, recyklace a životní prostředí, projekty navazující na vzdělávací program apod.)

 

PS Digitální gramotnost, PO 21.9. od 15h: setkání pro mateřské školy, 16:30 setkání pro základní školy, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12

 

PS Čtenářská gramotnost, ÚT 22.9.od 14h v ZŠ Kunratice

 

EduCoffee: Monitorování třídního kolektivu, ČT 24.9.od 16h v ZŠ Písnická

Cílem je seznámit účastníky se základními stupni monitorování kolektivu a uvést je do tématu mapování třídního klimatu a vztahů mezi žáky. Zaměříme se na to, čeho si ve třídě všímat a jakým způsobem kontinuálně sledovat vztahy ve třídě. Představíme si herní a jiné techniky, které může využívat třídní učitel a jak se získanými informacemi následně pracovat.

 

EduCoffee: Jak nebýt zoufalý z hyperaktivních dětí, ÚT 29.9.od 16h v MŠ Pohádka

Nevíte si rady s dítětem, které nezapadá do kolektivu ostatních dětí? Trápí vás, že dítě hůře mluví, je impulzivní, chybně píše, čte, příp. se mu ostatní děti smějí? Na EduCoffee vám dáme konkrétní tipy a praktické rady, které fungují  doma, ve školce či ve škole.

 

Pracovní setkání na téma: Cizí jazyky,  ČT 1.10. od 15h v ZŠ a MŠ Angel

Setkání určené zejména pro vyučující základních škol, kteří učí cizí jazyk, vedou bilingvální vzdělávání nebo o něm uvažují, asistenty pedagoga s cizím jazykem a další zájemce.

 

PS Matematická gramotnost, ČT 8.10. od 15h v ZŠ prof. Švejcara

 

KnihoMAP 2020, ČT 14.11.

Knižní trh, jehož součástí jsou literární besedy, zajímavé workshopy a přednášky. Letos se můžete těšit na speciálního hosta. Program bude postupně zveřejněn na www.mappraha12.cz.

 

Aktuální program, pozvánky, jména lektorů, možnost registrace a mnoho dalších informací najdete na webových stránkách www.mappraha12.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý může díky MAPu (z)měnit přístup ke vzdělávání

Vážení spoluobčané,

Zajímáte se o vzdělávání? Máte nápad, inspiraci či radu jak zlepšit vzdělávání v mateřských i základních školách? V tom případě je tu právě pro Vás možnost zapojit se do projektu, jehož cílem je zkvalitňování vzdělávání nejen na území naší městské části Praha-Libuš, ale na území celého správního obvodu Prahy 12, kam naše MČ patří a k němuž  se nově připojila i MČ Praha-Kunratice.  

Projekt se nazývá „MAP Praha 12 pokračuje“ a vstupuje nyní na svou zhruba tříapůlletou cestu zvyšování kvality napříč ZŠ a MŠ celého území a zve každého zájemce, jemuž není lhostejná úroveň vzdělávání v daném území a rád se dozvídá o inovativních podnětech, rád sdílí své zkušenosti a znalosti účastí na různých akcích - workshopech, seminářích či konferencích – to vše pro Vás připravujeme. Připojte se i Vy k MAP a vyberte si v projektu to, co vás nejvíce zajímá - případně nás informujte, co dalšího by Vás nejvíce zajímalo. Účast na akcích pořádaných v rámci projektu MAP je zdarma.

Jak se můžete zapojit?

Prostřednictvím účasti na pravidelných i tradičních akcích mezi něž patří: setkávání pracovních skupin MAP, vzdělávací akce typu EduCoffee  či oblíbený Leadership určený vedením škol.. Součástí projektu bude i organizace řady dalších akcí – např. na podzim tohoto roku knižní festival KNIHOMAP, podzimní výjezdní zasedání, spolupráce s jinými školami s cílem přenosu dobré praxe, aj. Připravované akce chtějí reagovat na aktuální potřeby a podpořit tak rozvoj partnerství a spolupráce v oblasti vzdělávání na celém území správního obvodu.

Přijďte diskutovat na setkání Pracovních skupin

Úkolem pracovních skupin je otevřít diskuzi nad konkrétní oblastí a přinášet moderní i ověřené přístupy a nápady do škol i školek. V rámci projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ vzniká 10 pracovních skupin v těchto oblastech: Financování vzdělávání, Čtenářská a jazyková gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Polytechnika, Kalokagathia a volný čas, Digitální gramotnost, Kariérové poradenství, Rodina, škola a komunita a Environmentální výchova. Setkání pracovních skupin jsou vždy otevřená - přijít může každý. Na konkrétní setkání pracovní skupiny se stačí pouze zaregistrovat. Pracovní skupiny se budou pravidelně scházet od září 2019 a pozvánky naleznete na webových stránkách projektu/viz níže/.

Potkejme se na EduCoffee

EduCoffee je komorní setkání všech zájemců o vzdělávání zaměřené vždy na konkrétní téma. Každé EduCoffee vede pozvaný odborník a řeší se témata, jakými jsou např. vzdělávací program Montessori, zahraniční vzdělávání, čtenářství, robotika, propojování předmětů ve školách, nadané děti, matematika metodou profesora Hejného.. Někdy se jedná o přednášku, jindy o intenzivní workshop. Na EduCoffee je nutné se registrovat z důvodu omezené kapacity sálu či učebny.

Leadership podporuje vedoucí pracovníky MŠ a ZŠ

MAP II bude i nadále podporovat ředitele mateřských a základních škol z MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice.

Jak se o plánovaných aktivitách MAPu dozvíte?

Veškeré informace o připravovaných aktivitách i přihlašování na ně najdete na webu tohoto projektu: www.mappraha12.cz a na Facebooku MAP Praha 12 www.facebook.com/mappraha12/