Jablkobraní v parku Kamýk - 20.09.2019

open air festival v parku Kamýk se soutěží o nejlepší jablečný koláč

Drakiáda a Den zdraví - 21.09.2019

na fotbalovém hřišti v Písnici

Velkoobjemové kontejnery

2. pololetí 2019

MČ Praha-Libuš

Slovo starosty

Starosta
02.09.2019

Slovo starosty - Září

Vážení občané, úřad vaší městské části v létě rozhodně nezahálel. Na konci července byla zahájena stavba dvou nových tříd při Mateřské škole K Lukám, začali jsme uprostřed léta, aby ty nejhlučnější a nejprašnější práce byly hotové do konce srpna, a aby tak děti na podzim ve školce byly omezeny co nejméně. Akci jsme chystali více než rok a za její přípravu děkuji všem spolupracovníkům a spolupracovnicím. Bližší informace k této zásadní investici naleznete uvnitř tohoto čísla a v říjnovém čísle. V létě jsme dokončili rekonstrukci ulic Třebějická, Na Jezerách a západní větve... (číst více)

Aktuální číslo U nás