Formuláře a žádosti

Odbor správní a školství

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Žádost o poskytnutí informace stáhnout 02.01.2018
Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. stáhnout 03.01.2018
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu stáhnout 03.01.2018
Potvrzení o změně místa trvalého pobytu stáhnout 03.01.2018
Hlášení adresy pro doručování stáhnout 03.01.2018

Odbor správy majetku a investic

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Žádost o pronájem zasedací místnosti Libušská č.p. 1 stáhnout 19.12.2017
Žádost prodej pozemků nebo o pronájem, bytových a nebytových prostor stáhnout 19.12.2017
Smlouva na služebnost nebo VB stáhnout 03.01.2018

Odbor životního prostředí a dopravy

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Žádost o stanovisko ke kácení dřevin stáhnout 19.11.2019
Žádost o stanovisko k provedení výkopových prací stáhnout 03.01.2018
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci stáhnout 03.01.2018
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) a dopl. vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. stáhnout 03.01.2018
Přiznání k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství stáhnout 03.01.2018
Oznamovací list Uživatele organických rozpouštědel, těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem stáhnout 03.01.2018

Odbor ekonomický

Nadpis Příloha Datum aktualizace
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu stáhnout 12.05.2022
Odhlášení – ukončení místního poplatku z pobytu stáhnout 12.05.2022
Hlášení k místnímu poplatku z pobytu stáhnout 12.05.2022