Komise stavební a dopravní

Jméno Funkce E-mail Kompetence
Mgr. Radek Řezanka člen zastupitelstva rezanka@praha-libus.cz
Ing. Lenka Otavová tajemnice komise
Mgr. Václav Kuthan zástupce starosty kuthan@praha-libus.cz ekonomická oblast
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. členka zastupitelstva, členka školské komise pavla.tumova@gmail.com
Ing. arch. Jana Kačenová M. Sc. členka komise
Radek Horák člen komise
Dalibor Šulc člen komise
Mgr. Markéta Jedličková členka komise
Ing. arch. Kamila Davidová členka komise
Tomáš Loukota, DiS. člen komise
JUDr. Martin Pros, Ph.D. člen komise

Usnesení komise stavební a dopravní


Na úřadě MČ Praha-Libuš si vyřídíte:

Městská část Praha-Libuš má jako svůj zvláštní orgán zřízenu Komisi k projednávání přestupků (KPP), a to dle ustanovení § 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. KPP projednává a řeší zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. KPP jedná a rozhoduje v tříčlenném složení (předseda a dva přísedící) a řídí se zejm. zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. správním řádem zák. č. 500/2004 Sb., zákonem o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.a podrobnosti jednání komise upravuje jednací řád KPP.

Sídlo KPP :

K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00 (levý boční vchod mateřské školy)
e- mail: přestupky@praha-libus.cz

předsedkyně komise:
Mgr. Lenka Felix felix@praha-libus.cz

členky komise:  

Podání určené KPP je možné činit:

  • písemně na adresu či osobně do podatelny: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
  • e-mailem s elektronickým podpisem: info@praha-libus.cz
  • datovou schránkou: u8xaktr