Projekt Taxík Maxík

V roce 2023 se naše MČ zapojila do projektu Taxík Maxík  Nadace Charty 77 - Konta Bariéry a  Senzačních Seniorů ve spolupráci se  společností ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.- lékárny Dr.Max  zaměřeného na přepravu seniorů a handicapovaných osob.
Dne 4.12. 2023 jsme na slavnostním večeru pořádaném Nadací Charty 77 a Českou Lékárnou Holding, a.s.v Armádním muzeu Žižkov na Praze 3převzali slavnostně jako dar vozidlo Taxík Maxík.

Jedná se o  velkoprostorové vozidlo (resp. finanční prostředky  v jeho hodnotě) Ford Grand Tourneo Connect L2 a  zároveň  s tím jsme získali navíc 150 tis. Kč na zavedení služby. Hlavním cílem je rozšíření služeb pro seniory a držitele průkazů  ZTP. Vozidlo bude sloužit k přepravě zejména do zdravotnických zařízení, na nákupy či úřady a instituce, k odvozu do divadel, knihoven a jiné kulturní akce. Skupinky seniorů mohou využít Taxík Maxík i pro plánované výlety či celodenní akce.  Projekt tak přesahuje rovinu specializované dopravy a má i socializační a integrační roli.

Jak bude nastaven provoz?

  1. Přepravní službu Taxík Maxík budou oprávněny využívat přednostně osoby s trvalým bydlištěm na území MČ Praha-Libuš, v případě volné kapacity vozidla osoby s trvalým pobytem na  MČ Praha 12, které jsou starší 65 let nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Osoby splňující podmínky uvedené v předcházející větě mají právo na to, aby spolu s nimi byla přepravní službou Taxík Maxík přepravena jedna osoba navíc jako doprovod.
  2. Službu  Taxík Maxík se  může objednat telefonicky na čísle 734 753 580 každý pracovní den v časech od 8:00 do 15:30 hodin, s předstihem alespoň 24 hod..
  3. Přepravní služba Taxík Maxík bude realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den v časech od 7:00 do 15,30 hod. nebo po předchozí domluvě i v ostatních časech, pokud MČ bude schopna zajistit řidiče.
  4. Přepravní služby budou poskytovány na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje.
  5. Cena přepravní služby Taxík Maxík bude stanovena ve  výši 50,- Kč za jízdu  na území MČ Praha-Libuš, po MČ Praha 12, MČ Praha 4 a 9,- Kč/1 km kamkoliv jinam mimo tato území. Případná čekací doba bude hrazena částkou 50,- Kč/za každou započatou hodinu a osobu. Tato cena, která je konečná, bude řidiči uhrazena v hotovosti po výstupu z automobilu. Pokud bude klienta doprovázet další osoba jako doprovod, bude tato doprovázející osoba rovněž povinna uhradit výše uvedenou cenu, kromě doprovodu držitele průkazu ZTP/P.
  6. Objednávky, které nebudou splňovat podmínky služby Taxík Maxík, budou odmítnuty.
  7. Řidič automobilu při nástupu klienta ověří, že klient splňuje podmínky pro přepravu v rámci přepravní služby Taxík Maxík, tzn. že má trvalé bydliště na území města a zároveň  je starší 65 let nebo je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P. Za tímto účelem řidič požádá klienta o předložení příslušných dokladů. Jestliže klient odmítne tyto doklady předložit, nebo jestliže klientem předložené doklady nebudou prokazovat splnění podmínek pro přepravu v rámci přepravní služby Taxík Maxík, bude poskytnutí přepravní služby odmítnuto.

MČ Praha-Libuš vyhodnotí poskytování této služby za období  leden - březen 2024, případně upraví podmínky přepravní služby. Vaše případné podněty či připomínky k poskytované službě lze zaslat na emailovou adresuturnova@praha-libus.cz případně na telefon 603  829 931 v úředních hodinách.  

Fotogalerie: 
PřílohaVelikost
PDF icon Leták Taxík Maxík725.79 KB