Linka pomoci

Pražská linka důvěry

tel.: 222 580 697, poskytuje telefonickou krizovou pomoc.

Linku provozuje Centrum sociálních služeb Praha, informace jsou k dispozici na webových stránkách https://www.csspraha.cz/prazska-linka-duvery.

Dále můžete využít chatové poradenství na adrese www.chat-pomoc.cz nebo

emailové poradenství na adrese linka.duvery@csspraha.cz.


Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum, o. s. Specializované pracoviště zabývající se prevencí, diagnostikou a terapií syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Tel. 241 484 149, V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle.


Linka bezpečí pro děti a mládež

Tel. číslo: 116 111, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz, chat: https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/. Naše telefonická krizová linka funguje v nepřetržitém provozu, je zdarma a zcela anonymní, další informace na www.linkabezpeci.cz.

Rodičovská linka
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc také pro dospělé osoby jednající v zájmu dítěte prostřednictvím služby Rodičovská linka. Tel. číslo: 606 021 021, e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz, chat: https://chat.rodicovskalinka.cz/. Služba je anonymní a zdarma (klient hradí pouze částku za hovor dle svého tarifu), více informací o provozní době naleznete na www.rodicovskalinka.cz