Nábytková banka Praha - ul. Obrataňská - provozuje příspěvková organizace hl.m. Prahy - Centrum sociálních služeb Praha

Hlavní město ve středu otevřelo vlastní nábytkovou banku v Praze-Libuši. Lidem v hmotné nouzi poskytne nábytek a základní vybavení domácnosti. Do banky mohou věnovat nevyužívaný nábytek drobní dárci i firmy. Otevřeno 13. 1. 2021.

Nábytková banka Praha poskytuje nábytek a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám Pražanů jako jsou samoživitelky, rodiny s dětmi, senioři, lidé se zdravotním znevýhodněním nebo lidé bez domova při jejich zabydlování. Nábytková banka orientuje svoji pomoc na ty, kteří zejména při vstupu do bydlení vyčerpali jiné možnosti pořízení vybavení svého bydlení a je vhodné je takto podpořit.

Cílová skupina

 • Lidé v bytové nouzi, kterým byla schválena žádost o byt pro osoby v sociální tísni
 • Lidé v hmotné nouzi (s potvrzením Úřadu práce) a s nájemní/podnájemní smlouvou v bytě na území HMP
 • Klienti sociálních služeb při zabydlování (zejm. opouštějící azylové domy, mj. samoživitelé a samoživitelky, rodiny s dětmi)
 • Osoby vracející se po výkonu trestu při zabydlování (zejm. klienti resocializačních a integračních programů)
 • Mládež opouštějící zařízení ústavní výchovy 
 • Případy hodné zvláštního zřetele (zejm. vícečetné domácnosti, které nejsou ve hmotné nouzi, ale jsou prokazatelně v bytové nouzi bez možnosti zabezpečení vybavení domácnosti pro bydlení z vlastních zdrojů)

Základní funkce nábytkové banky

 • Nábytková banka umožňuje dovoz, svoz, skladování a distribuci nepotřebného nábytku, vybavení domácnosti a dalších předmětů denní potřeby podle specifikace zadavatele (např. elektrospotřebiče, oblečení, hračky či hygienické potřeby)
 • Dárci z řad veřejnosti mohou věnovat nepotřebný nábytek a další předměty denní potřeby (součástí darování je souhlas s jeho dalším využitím)
 • Darovat vybavení pro domácnost mohou také právnické osoby – firmy, společnosti, atd. Nábytková banka spolupracuje také v rámci strategických partnerství firem při jejich odpovědnostních programech
 • Na doporučení sociálních pracovníků MČ a sociálních služeb vydává nábytková banka lidem v nouzi nábytek a další předměty v rámci materiální pomoci

Další funkce nábytkové banky

 • Kromě sociální funkce má nábytková banka také funkci ekologickou, neboť naplňuje koncept cirkulární ekonomiky - dává druhou šanci nábytku a elektrospotřebičům, čímž prodlužuje jejich životnost a je tak jedním z nástrojů řešení vzniku odpadu
 • V nábytkové bance je zřízena rukodílna na drobné opravy nábytku z lamina a masivu

Podmínky přijetí a výdeje nábytku

 • Nepřijímáme secondhandový čalouněný nábytek (nový a zabalený čalouněný ano)
 • Přijímáme i nábytek, který vyžaduje drobné opravy (výměna kování, klížení, nové hranění a tak podobně)
 • Vyhrazujeme si právo darovaný nábytek nepřijmout
 • Klienti se mohou na Nábytkovou banku Praha obracet pouze prostřednictvím sociálních pracovníků nebo neziskových organizací

Ceník poskytovaných služeb

Veškeré služby jsou klientům poskytovány zdarma

NázevNábytková banka Praha
AdresaObrataňská 1430, 148 00 Praha 4 - MAPA
Provozní dobaKaždý všední den od 8:00 do 16:30
Vedoucí pracovištěTomáš Valenta, DiS.
Kontaktní telefon704 610 086
Kontaktní e-mailtomas.valenta@csspraha.cz