Správní úřady

Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12

Státní sociální podpora

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 758, fax: 950 178 768

Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Hmotná nouze

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 750
Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Sociální služby, příspěvek na péči

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 755
Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 752
Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00


ÚMČ Praha 12

Písková 830/25, 143 12 Praha 4 - Modřany
Centrála - tel.: 244 028 111 
Informační kancelář - 244 028 256 
Kancelář starosty: 244 028 235
e-mail: informace@p12mepnet.cz
oddělení matrik (státní občanství, sňatky, úmrtí, oddací a rodné listy) - tel.:244 028 211, 244 028 254
web: http://www.praha12.cz/


Odbor výstavby

Hausmannova 3013, 143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.: 241 772 054


Živnostenský odbor

Hausmannova 3013, 143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.: 244 402 491, 241 760 829


PSSZ - Pražská správa sociálního zabezpečení

Biskupská 1752/7, 110 02 Praha 1
mimořádné výhody, invalidita, lékařská posudková komise, sociální a nemocenské pojištění, důchody
Tel.: 221 995 111, fax: 221 995 152
e-mail: posta.ba@cssz.cz 
web: www.cssz.cz 

Úřední hodiny:
Po + St  8,00 - 17,00  
Út + Čt  8,00 - 14,00  
Pá  8,00 - 13,00


Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 12 - OBČANSKÉ PRŮKAZY A PASY

Cílkova 796, 142 00 Praha 4 - Kamýk
Občanské průkazy a pasy
Tel.: 261 711 402, fax: 261 711 449
Odd.cestovních dokladů: 261 711 396

Úřední hodiny:
Po + St 8,00 - 18,00
Út + Čt 8,00-12,00


Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12

Cílkova 796, 142 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 261 710 447
Odbor dopravy: 261 714 146


Finanční úřad v Praze - Modřanech

http://cds.mfcr.cz 
Lehárova 1885/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.: 261 096 111, fax: 261 096 398
Úřední hodiny: Po + St 8,00 - 17,00


Český úřad zeměměřičský a katastrální

www.cuzk.cz 
Pod Sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
Výpisy z katasru nemovitostí 
Tel.: 284 041 111, 284 042 001

Úřední hodiny:
Po + St 8 - 12, 13 -17
Út + Čt 8 - 12, 13 - 15


Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2, 11000 Praha 1 
Tel.: 236 001 111, 236 002 428
Fax: 222 321 162
e-mail: mailto:posta@cityofprague.cz
web: http://www.praha-mesto.cz/
Pracoviště Magistrátu v Jungmannově ulici č. 35/29 (Škodův palác) v Praze 1

Řidičské průkazy

Vystavení, výměna pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území hl. města Prahy vydává: REGISTR ŘIDIČŮ odboru dopravně správních činností MHMP.

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště:
Na Pankráci 1685/17, 19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
Tel.: 12444, 236 005 490 (informace)

Návštěvní dny:
pondělí - čtvrtek 7.00 - 19.00 hodin
pátek 7.00 - 11.00 hodin


Ověřování podpisů a listin ÚMČ Praha-Libuš

Czech POINT: výpis KN, OR, RT, Živ. r., atd.
www.praha-libus.cz , odbor správní a školství 

K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244 021 421-23, 244 401 646

Úřední hodiny:
Po + St 8,00-12,00; 13,00-17,30
Út + Čt 8,00-12,00; 13,00-16,00


VZP pro Prahu 4

Antala Staška 80, Praha 4
(poliklinika Budějovická)
Tel.: 221 752 175


Poliklinika Modřany

Soukalova 3355, 143 01 Praha 4 - Modřany
Tel.: 241 047 111; 241 047 333


Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80, Praha 4
Tel.: 261 006 111