Správní úřady

ÚMČ Praha-Libuš

Ohlašovna (přihlášení k trvalého pobytu občanů ČR, zrušení trvalého pobytu)

v případě přihlášení k trvalému pobytu - na ÚMČ Praha-Libuš pouze přihlášení na ohlašovně, poté agendu vydávání osobních dokladů vykováná ÚMČ Praha 12 viz níže

Ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)

Kontaktní místo - Czech POINT (výpis z Katastru nemovistostí, Obchodního resjtříku, Živnostenského rejstříku, Resjtříku trestů, Bodového hodnocení řidiče, zakládání datových schránek, konverze dokumentů atd.)

Zřízování mateřských a základních škol

Zajišťování voleb

Přestupková komise

www.praha-libus.cz , odbor správní a školství 

K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244 021 421-23, 244 401 646

Úřední hodiny:    běžný provoz - Po až Čt
Po + St 8,00-12,00; 13,00-17,30  (prázdninový provoz pouze Po a St)
Út + Čt 8,00-12,00  


ÚMČ Praha 12

Městská část Praha 12 - sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

Tel:+420 244 028 111 (ústředna), +420 244 028 256 (informace),+420 244 028 110 (fax)

web: http://www.praha12.cz/

Odbor výstavby ÚMČ Praha 12

Tel.: 241 772 054

Živnostenský odbor ÚMČ Praha 12

Tel.: 244 402 491, 241 760 829

Odbor občansko-správních agend:

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 12 - OBČANSKÉ PRŮKAZY A PASY

Občanské průkazy a pasy
Tel.: 261 711 402, fax: 261 711 449
Odd.cestovních dokladů: 261 711 396

Úřední hodiny:
Po + St 8,00 - 18,00
Út + Čt 8,00-12,00

Oddělení matrik ÚMČ Praha 12

(státní občanství, sňatky, úmrtí, oddací a rodné listy) - tel.:+420 244 028 286, +420 244 028 254

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12

Telefon:+420 244 028 500

Odbor dopravy ÚMČ Praha 12

Telefon: +420 244 028 514


Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky Praha 4 – krajské pobočky pro hlavní město Prahu - pro Prahu 12

Státní sociální podpora

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 758, fax: 950 178 768

Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Hmotná nouze

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 750
Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Sociální služby, příspěvek na péči

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 755
Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Tel.: 950 178 752
Bezbariérový přístup: Ne

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00


PSSZ - Pražská správa sociálního zabezpečení

Biskupská 1752/7, 110 02 Praha 1
mimořádné výhody, invalidita, lékařská posudková komise, sociální a nemocenské pojištění, důchody
Tel.: 221 995 111, fax: 221 995 152
e-mail: posta.xa@cssz.cz 
web: www.cssz.cz 

Úřední hodiny:
Po + St  8,00 - 17,00  
Út + Čt  na objednání 


Finanční úřad v Praze - Modřanech

web: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/...
Adresa: Lehárova 1885/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.: 261 096 111, fax: 261 096 398
Úřední hodiny: Po + St 8,00 - 17,00


Český úřad zeměměřičský a katastrální

web: www.cuzk.cz 
adresa: Pod Sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8
Výpisy z katasru nemovitostí 

KontaktyTelefon
Informace o průběhu řízení - zápisy do katastru284042222
Podatelna (1. patro budovy v hale )284042005
Ústředna284041111

Úřední hodiny:
Po + St 8 -17
Út + Čt 8 - 14, Pá:8:00 - 12:00


Magistrát hlavního města Prahy

Mariánské náměstí 2, 11000 Praha 1 
Telefon: 236 001 111, 236 002 428
Fax: 222 321 162

e-mail (podatelna): posta@praha.eu
web: www.praha.eu
Pracoviště Magistrátu v Jungmannově ulici č. 35/29 (Škodův palác) v Praze 1

Řidičské průkazy

Vystavení, výměna pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území hl. města Prahy vydává: REGISTR ŘIDIČŮ odboru dopravně správních činností MHMP.

Uvedené agendy vyřizuje pracoviště:
Na Pankráci 1685/17, 19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad
Tel.: 12444, 236 005 490 (informace)

Na pracovištích registru řidičů a registru vozidel je provozní doba stanovena takto: pondělí a středa od 8:00 do 18:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 11:00 hodin, v tento den však pouze v budovách na Vyšehradě a na Bohdalci.


VZP pro Prahu 4

Antala Staška 80, Praha 4
(poliklinika Budějovická)

Telefon: 952 222 222

E-mail: info@vzp.cz

Web: https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky/praha-4


Poliklinika Modřany

Soukalova 3355, 143 01 Praha 4 - Modřany
Tel.: 241 047 111

web: https://www.poliklinikamodrany.cz/kontakt/


Poliklinika Budějovická

Antala Staška 1670/80, Praha 4
Infolinka: +420 237 777 200
E-mail: kontaktni.centrum@mediconas.cz
Provozní doba kontaktního centra: Po-Čt 7:00 - 17:00, Pá 7:00 - 15:30