Informace pro cizince

Městská část Praha-Libuš je městskou částí, na jejímž území žije v porovnáním s ostatními částmi Prahy průměrný počet cizinců. Asijské obchodní centrum způsobuje, že se během dne počet osob pohybujících se s cílem nakupovat nebo prodávat na městské části radikálně roste. Díky tomuto obchodnímu ruchu navštěvuje městkou část velké množství Čechů, občanů sousedních států Evropské unie, a dále mnoho Asiatů.

Pro mnoho cizinců má společenský význam nejen území obchodního centra, ale i její blízké okolní, kde jsou zvyklí potkávat své přátele, i když právě nepracují. 

Obchodní centrum Sapa je rovněž cílem cest mnoha českých i zahraničních turistů. Jedná se o jedno z větších asijských obchodních míst v České republice. Celkově je například skupina Vietnamců žijících mimo Vietnam nacházející se v české republice 3. Největší na světě. 

Přestože téměř stejně početnou skupinou cizinců žijících na městské části je skupina cizinců z postsovětských republik, na první pohled je nepoznáte a při procházce po městské části budete mít pocit, že jedinými zde žijícími cizinci jsou Vietnamci. Ale ani to není tak úplně pravda. Od roku 2013 je vietnamská menšina oficiálně uznanou menšinou v ČR. Ne zcela malé množství mladých lidí získalo české občanství. 

Městská část se věnuje podpoře vzdělávání cizinců již od roku 2010 pomocí projektů. Od roku 2012 je opakovaně zajišťována dvakrát týdně ve večerních hodinách výuka češtiny pro cizince. Dále je realizována podpora dětí-cizinců a dětí vzdělávajících se v jiném než mateřském jazyce ve školách. Mimo to jsou pořádány veřejně přístupné akce pro vzájemné poznávání a potkávání celé zde žijící komunity, Čechů a cizinců. Finančně je projekt společně podporován ze státního rozpočtu Ministerstvem vnitra ČR a z finančních prostředků obecních rozpočtů skrze hlavní město Praha a městskou část Praha-Libuš. Pro zajištění služeb pro cizince a realizaci dalších podpůrných opatření a komunitních akcí a aktivit městská část spolupracuje s neziskovými organizacemi pracujícími s cizinci, aktivními jednotlivci a především s městkou částí zřízenými školami a školkami, ale i místními podnikateli. Např. Info Dráček, z.s., SEA-L. z. s. (Soutrh East Asia – Liasion), ICP, o.p.s. (Integračním centrem Praha).           

Agendu integrace cizinců má v kompetenci starostka městské části. Koordinátorem integračních projektů je Bc. Iveta Ouředníčková, vedoucí odboru správního a školství. V hlavním městě Praze zajišťuje služby pro cizince Integrační centrum Praha, o.p.s. Nejbližší pobočka ICP se nachází na sousední městské části Praha 12.  

Souhrnné informace pro cizince prezentuje hlavní město Praha od roku 2017 na jednotném webovém portálu - http://metropolevsech.eu/cs/

Informace o Integračním centru Praha

ICP-sign.png
– Integrační centrum Praha, o.p.s. (ICP) bylo v roce 2012 založeno hlavním městem Praha jako koordinátor, realizátor a iniciátor integračních aktivit v Praze.
– Naše služby jsou financovány Evropskou unií, rozpočtem Ministerstva vnitra a hlavního města Prahy. Z toho důvodu jsou poskytovány bezplatně.
– Nabízíme pomoc cizincům, kteří na území ČR pobývají legálně a dlouhodobě. V případě dalších skupin cizinců jsme schopni zprostředkovat kontakt na jiné neziskové organizace.
– V ICP mluvíme anglicky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky, čínsky a arabsky.

Pobočky ICP
- Centrála P1: Žitná 51, Praha 1 (metro I. P. Pavlova/Muzeum)
- Pobočka P12: Zázvorkova 2007/6, Praha 13 (metro Lužiny)
- Pobočka P13: Kučerova 727/3, Praha 14 (metro Černý Most)

Co nabízíme odborné veřejnosti?
● Tlumočení při komunikaci s cizinci
● Spolupráci a podporu pro městské části v rámci agendy integrace cizinců
● Přehledné brožury a letáky pro cizince v několika jazykových mutacích
● Propojování s aktéry na poli integrace cizinců v Praze
● Vzdělávání odborníků v interkulturních kompetencích a znalosti problematiky

Kontakt pro odbornou veřejnost:
Kateřina Bucher Jará, specialistka síťování
sitovani@icpraha.com | +420 777 867 861

Co nabízíme cizincům?
● Odborné právní a sociální poradenství
● Tlumočení a doprovody do veřejných institucí (úřady, nemocnice, školy apod.)
● Kurzy českého jazyka
● Semináře zaměřené na sociokulturní orientaci v českém prostředí
● Adaptačně integrační kurzy

Kontakt pro cizince:
info@icpraha.com | +420 252 543 846

Interkulturní práce na úřadech

Pro cizince, kteří dobře neovládají český jazyk je složité se v Praze zorientovat a najít potřebné informace. K orientaci v českém prostředí a porozumění jim napomáhají interkulturní pracovníci, kteří poskytují asistenci (vč. tlumočení) při jednání mezi cizinci a veřejnými institucemi. Kromě znalosti jazyka se orientují i ve specifikách jednotlivých komunit cizinců, žijících v Praze a umějí tak překonávat kulturní i jazykovou bariéru mezi cizinci a zaměstnanci veřejných institucí, např. úřadů. Při tlumočení dokážou vystoupit z tlumočnické role, vysvětlit některá specifika, mohou pomoci cizincům vyplnit různé formuláře nebo zdůraznit důležitost dodržování lhůt. Je naprosto ideální, pokud je úředník proaktivní a informuje cizince o možnostech využití služeb interkulturního pracovníka - tlumočníka a předá mu leták ICP (případně jiné NNO zabývající se integrací cizinců). Může také kontaktovat interkulturního pracovníka sám a probrat s ním danou situaci i potřebu tlumočení.

Kde všude tlumočíme?

Úřady městských částí - živnostenský odbor, sociální odbor, matrika atd.
● Magistrát hl. m. Prahy - odbor dopravně-správních činností atd.
● ZŠ, MŠ - třídní schůzky, zápisy, komunikace s rodiči
● Zdravotní oblast - návštěvy lékařů, nemocnic
● Úřady práce
● OAMP

Kontakt pro objednání tlumočníků:
Miroslava Danyljuková, vedoucí interkulturní práce
m.danylyuk@icpraha.com | +420 777 026 460

Sociální a právní poradenství
Odborníci na poradenství pomáhají při řešení různých záležitostí, se kterými si cizinci neví rady nebo si jen potřebují ověřit, že postupují správně. Naše poradenství vychází z dlouholetých zkušeností. Hlavním cílem je klient-cizinec, který se orientuje ve své životní situaci a zná možnosti jejího řešení. Dalším z cílů je posílit samostatnost a kompetence cizinců, předcházet sociálnímu vyloučení prostřednictvím pomoci, podpory a poskytnutí potřebných informací.

Příklady témat, které řešíme na sociálním a právním poradenství
● poradenství ohledně pobytu v ČR
● pracovněprávní poradenství a poradenství týkající se postavení na trhu práce
● asistence při hledání školy / práce / lékaře / bydlení (včetně sociálních bytů)
● informace o sociálním systému (pojištění, důchod, mateřská, soc. dávky apod.)
● asistence při hledání práce, psaní životopisu i motivačního dopisu
● poradenství ohledně manželství, narození, úmrtí a komunikace s matrikami
● získání státního občanství
● konzultace ohledně uznání zahraničního vzdělání
● pomoc se založením živnostenského oprávnění
● konzultace ohledně zdravotního pojištění a orientace v systému zdravotnictví
● asistence v oblasti vzdělávání (např. hledání vhodných kurzů češtiny pro dospělé a děti)

Kontakt pro objednání na poradenství:
info@icpraha.com | +420 252 543 846

Důležité odkazy
● web ICP www.icpraha.com
● web Magistrátu. hl. m. Prahy pro cizince i odborníky - www.metropolevsech.eu a facebooková stránka https://www.facebook.com/metropolevsech
● web MV pro cizince i odborníky www.cizinci.cz
● web NPI ČR https://cizinci.npi.cz/
● web META https://www.inkluzivniskola.cz/
Seznam NNO včetně zaměření organizace a kontaktů
Seznam interkulturních pracovníků
Seznam organizací migrantů a částečně organizací národnostních menšin
Video a dokument, které vysvětlují základní pojmy související s migrací a s využitím statistických dat je zasadit do kontextu.

Materiály ke stažení:

  • Brožury

ICP-sign.png

Kontakty:

Interkulturní pracovníci
Intercultural workers
Интеркультурные работники
Trợ giúp đi cùng và phiên dịch
Cоёл хоорондын ажилтан
بعض الامثال عن خدماتنا التي يمكنكم استخدامها اذا احتجتم:

ICP vypracovalo informační brožuru pro cizince žijícící v Praze.

Průvodce pro migranty žijící v Praze
Guide for migrants living in Prague
Справочник для мигрантов, проживающих в Праге
Довідник для мігрантів, проживаючих в Празі
Hướng dẫn cho người nước ngoài sinh sống ở Praha
Прага хотод амьдардаг шилжин суурьшигч нарт зориулсан товхимол