Informace pro cizince

Městská část Praha-Libuš je městskou částí, na jejímž území žije v porovnáním s ostatními částmi Prahy průměrný počet cizinců. Asijské obchodní centrum způsobuje, že se během dne počet osob pohybujících se s cílem nakupovat nebo prodávat na městské části radikálně roste. Díky tomuto obchodnímu ruchu navštěvuje městkou část velké množství Čechů, občanů sousedních států Evropské unie, a dále mnoho Asiatů.

Pro mnoho cizinců má společenský význam nejen území obchodního centra, ale i její blízké okolní, kde jsou zvyklí potkávat své přátele, i když právě nepracují. 

Obchodní centrum Sapa je rovněž cílem cest mnoha českých i zahraničních turistů. Jedná se o jedno z větších asijských obchodních míst v České republice. Celkově je například skupina Vietnamců žijících mimo Vietnam nacházející se v české republice 3. Největší na světě. 

Přestože téměř stejně početnou skupinou cizinců žijících na městské části je skupina cizinců z postsovětských republik, na první pohled je nepoznáte a při procházce po městské části budete mít pocit, že jedinými zde žijícími cizinci jsou Vietnamci. Ale ani to není tak úplně pravda. Od roku …. je vietnamská menšina oficiálně uznanou menšinou v ČR. Ne zcela malé množství mladých lidí získalo české občanství. 

Městská část se věnuje podpoře vzdělávání cizinců již od roku 2010 pomocí projektů. Od roku 2012 je opakovaně zajišťována dvakrát týdně ve večerních hodinách výuka češtiny pro cizince. Dále je realizována podpor dětí-cizinců a dětí vzdělávajících se v jiném než mateřském jazyce ve školách. Mimo to jsou pořádány veřejně přístupné akce pro vzájemné poznávání a potkávání celé zde žijící komunity, Čechů a cizinců. Finančně je projekt společně podporován ze státního rozpočtu Ministerstvem vnitra ČR a z finančních prostředků obecních rozpočtů skrze hlavní město Praha a městskou část Praha-Libuš. Pro zajištění služeb pro cizince a realizaci dalších podpůrných opatření a komunitních akcí a aktivit městská část spolupracuje s neziskovými organizacemi pracujícími s cizinci, aktivními jednotlivci a především s městkou částí zřízenými školami a školkami, ale i místními podnikateli. Např. Info Dráček, z.s., SEA-L. z. s. (Soutrh East Asia – Liasion), ICP, o.p.s. (Integračním centrem Praha).           

Agendu integrace cizinců má v kompetenci starosta městské části. Koordinátorem integračních projektů je Ing. Šárka Fruncová Vlčková, vedoucí odboru správního a školství. V hlavním městě Praze zajišťuje služby pro cizince Integrační centrum Praha, o.p.s. Nejbližší pobočka ICP se nachází na sousední městské části Praha 12.  

Souhrnné informace pro cizince prezentuje hlavní město Praha od roku 2017 na jednotném webovém portálu - http://metropolevsech.eu/cs/

Kontakt na tlumočníky: ………ICP – viz starý web

Kontakt na ICP: …….., adresa, otevírací doba

Materiály ke stažení:

  • Studie
  • Brožury
  • Informační materiály

Kontakty:

Interkulturní pracovníci
Intercultural workers
Интеркультурные работники
Интеркультурные работники
Cоёл хоорондын ажилтан
بعض الامثال عن خدماتنا التي يمكنكم استخدامها اذا احتجتم:

ICP vypracovalo informační brožuru pro cizince žijícíc v Praze.

Průvodce pro migranty žijící v Praze
Guide for migrants living in Prague
Справочник для мигрантов, проживающих в Праге
Довідник для мігрантів, проживаючих в Празі
Hướng dẫn cho người nước ngoài sinh sống ở Praha
Прага хотод амьдардаг шилжин суурьшигч нарт зориулсан товхимол

Pobočka ICP v Praze 12 sídlí na adrese:

Telefonní kontakt:
+420 …………. (aj, ….)
+420 …………. (spa, por, aj, ….)

Otevírací doba:  Po, Út, Čt: …………

Webové stránky: http://www.icpraha.com/

Na níže uvedených odkazech naleznete základní informace o úřadu MČ Praha 4 a řešení praktických životních situací ve styku s úřadem.

INFORMATION FOR FOREIGNERSІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВHƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀ