Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšeno Svěšeno Dokument
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení  návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

21.1.2020 10.3.2020 skm c25820012115490.pdf (pdf, 205.62 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

13.1.2020 20.2.2020 skm c25820011312240.pdf (pdf, 183.91 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodutí, stavební povolení, Tramvajová trať Modřany - Libuš, 1. etapa

9.1.2020 27.1.2020 tt modrany - libus 1. etapa sp .pdf (pdf, 526.54 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru kancelář starosty Úřadu městské části Praha-Libuš

8.1.2020 27.1.2020 vr referent oks.pdf (pdf, 113 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ, Rozpočet zřizovaných příspěvkových organizací – Rozpočty 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů 2021 a 2022

20.12.2019 1.4.2021 skm c25819122012180.pdf (pdf, 65.33 KB)
Úřední deska

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice - Dražební vyhláška

17.12.2019 6.2.2020 processed skm c25819121715360.pdf (pdf, 360.46 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

13.12.2019 22.1.2020 skm c25819121315411.pdf (pdf, 315.17 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

13.12.2019 22.1.2020 processed skm c25819121315410.pdf (pdf, 248.15 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

13.12.2019 29.1.2020 processed skm c25819121315401.pdf (pdf, 245.7 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška   

12.12.2019 15.1.2020 processed skm c25819121211460.pdf (pdf, 103.26 KB)
Úřední deska

 Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

12.12.2019 15.1.2020 processed skm c25819121211411.pdf (pdf, 281.72 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 9, soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda - Dražební vyhláška

12.12.2019 16.1.2020 processed skm c25819121211410.pdf (pdf, 471.19 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn  Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

6.12.2019 15.1.2020 skm c25819120614230.pdf (pdf, 206.46 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

6.12.2019 15.1.2020 skm c25819120614231.pdf (pdf, 193.26 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

6.12.2019 15.1.2020 skm c25819120614232.pdf (pdf, 181.72 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Revokace přílohy č. 1 UZMČ č. 42-2019 ze dne  23. 9. 2019, navýšení příspěvku na provoz ZŠ Meteorologická na rok 2019

2.12.2019 1.4.2020 skm c25819113015130.pdf (pdf, 49.46 KB)
Úřední deska

MČ praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020

2.12.2019 1.4.2020 skm c25819113014520.pdf (pdf, 42.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 15/2019, rozpočtové opatření č. 48/2019

29.11.2019 1.4.2020 skm c25819112910520.pdf (pdf, 43.22 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

28.11.2019 11.12.2019 skm c25819112814381.pdf (pdf, 85.14 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš 

28.11.2019 16.12.2019 skm c25819112813290.pdf (pdf, 114.48 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

22.11.2019 11.12.2019 2307 19.pdf (pdf, 296.32 KB)
Úřední deska

Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Praha-východ - rozhodnutí o dražební vyhlášce 

22.11.2019 12.12.2019 processed 3116 19.pdf (pdf, 340.35 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav, Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy 

4.11.2019 12.12.2019 skm c25819110421360.pdf (pdf, 208.65 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš

4.11.2019 19.12.2019 skm c25819110417332.pdf (pdf, 105.52 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 14/2019 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 44/2019 až č. 47/2019  

29.10.2019 1.4.2020 skm c25819102915130.pdf (pdf, 44.87 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru kancelář tajemníka - RR (Public relations)

16.10.2019 30.10.2019 skm c25819101614330.pdf (pdf, 126.89 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, referent Odboru kultury a školství - pro oblast školství 

16.10.2019 30.10.2019 skm c25819101614331.pdf (pdf, 135.02 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Výletní, Zahrádecká v Praze 4 - Písnici

16.10.2019 1.11.2019 skm c25819101614261.pdf (pdf, 471.7 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

16.10.2019 20.11.2019 skm c25819101614260.pdf (pdf, 307.92 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studiíí Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice

15.10.2019 3.12.2019 skm c25819101512580.pdf (pdf, 351.58 KB), skm c25819101712530.pdf (pdf, 188.22 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 13/2019, rozpočtová opatření č. 42/2019 a č. 43/2019

14.10.2019 14.10.2019 skm c25819101411520.pdf (pdf, 44.61 KB)
Úřední deska

Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 12/2019, rozpočtová opatření č. 40/2019 a č. 41/2019

14.10.2019 1.4.2020 skm c25819101411523.pdf (pdf, 45.58 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 11/2019, rozpočtové opatření č. 39/2019

14.10.2019 1.4.2020 skm c25819101411530.pdf (pdf, 45.05 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš

8.10.2019 30.10.2019 skm c25819100813181.pdf (pdf, 115.41 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš 

8.10.2019 30.10.2019 skm c25819100813180.pdf (pdf, 94.13 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

7.10.2019 30.10.2019 skm c25819100713320.pdf (pdf, 369.98 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámen í o společném jednání o návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP 

7.10.2019 25.11.2019 skm c25819100713321.pdf (pdf, 397.2 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - I. Oznámení, zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání, II. usnesení o lhůtě k vyjádření, zástavba skupiny 16 adových rodinných domů Praha-Libuš, pči ulici V Hrobech

7.10.2019 23.10.2019 skm c25819100713330.pdf (pdf, 570.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Okruhu, Výletní, Zahrádecká Praze 4 - Písnici

26.9.2019 14.10.2019 skm c25819092618270.pdf (pdf, 605.62 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby nazvané Bytový dům Novodvorská 

25.9.2019 11.10.2019 skm c25819092509311.pdf (pdf, 1.87 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Chladírenská v Praze 4 - Libuši     

25.9.2019 11.10.2019 skm c25819092509310.pdf (pdf, 138.36 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Domovině v Praze 4 - Libuši 

25.9.2019 11.10.2019 skm c25819092509301.pdf (pdf, 359.63 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 10 ÚP SÚ HMP 

25.9.2019 12.11.2019 skm c25819092509300.pdf (pdf, 402.95 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3104/10 ÚP SÚ HMP 

25.9.2019 4.11.2019 skm c25819092509290.pdf (pdf, 450.6 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - zveřejňuje záměr projednat prodej části pozemku parc.č. 318 v k.ú. LIbuš, obec Praha předem známému zájemci Michaele Růžičkové

24.9.2019 10.10.2019 skm c25819092414291.pdf (pdf, 99.5 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - soudní exekutor - dražební vyhláška  

 

 

19.9.2019 30.10.2019 processed skm c25819091915430.pdf (pdf, 1.88 MB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - soudní exekutor - dražební vyhláška

 

 

19.9.2019 25.10.2019 processed skm c25819091915440.pdf (pdf, 3.85 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Močále, Třebějická a Na Jezerách v Praze 4 - Libuši

 

 

19.9.2019 7.10.2019 skm c25819091915441.pdf (pdf, 340.68 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Libuši  

 

19.9.2019 7.10.2019 skm c25819091915450.pdf (pdf, 244.92 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Zahrádkářské kolonie v Praze 4 - Libuši

 

19.9.2019 7.10.2019 skm c25819091915442.pdf (pdf, 258.62 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš v pondělí dne 23. 9. 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Libušská č.p. 1

16.9.2019 24.9.2019 program zastupiteltva 2019 09 23.pdf (pdf, 47.61 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Na Močále, Třebějická a na Jezerách v Praze 4 - Libuši

13.9.2019 30.9.2019 skm c25819091312420.pdf (pdf, 386.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Oznámení, zahájení územního řízení - Trasa I.D v Praze, provozní úsek I.D, N8městí Míru - Depo Písnice

13.9.2019 30.9.2019 skm c25819091313070.pdf (pdf, 1.62 MB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

10.9.2019 2.10.2019 skm c25819091013270.pdf (pdf, 84.35 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemá výzva k prokázání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Oprava povrchu povozky v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš

10.9.2019 25.9.2019 skm c25819091013271.pdf (pdf, 334.58 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Pardubice, soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník - Dražební vyhláška

9.9.2019 16.10.2019 processed skm c25819090915272.pdf (pdf, 397.98 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Dolní Chabry - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referen/ka výstavby, dopravy a životního prostředí

9.9.2019 7.10.2019 skm c25819090915270.pdf (pdf, 106.6 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Dolní Chabry - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referen/ka sekretariátu starostky

9.9.2019 7.10.2019 skm c25819090915271.pdf (pdf, 99.75 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

6.9.2019 27.9.2019 posta 0088.pdf (pdf, 260.36 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správního a škloství Úřadu městské části Praha-Libuš  

5.9.2019 14.10.2019 skm c25819100211180.pdf (pdf, 105.12 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu na změnu rozpočtu č. 12/2019, rozpočtové opatření č. 40/2019 a č. 41/2019

5.9.2019 1.4.2020 skm c25819090515360.pdf (pdf, 53.67 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení, samostatný referent/ka Odboru správy majetku Úřadu městské části Praha-Libuš

5.9.2019 14.10.2019 skm c25819100211181.pdf (pdf, 112.31 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr výpůjčky  nemovitého majetku na pozemku parc.č. 341 v k.ú. Písnice, obec Praha na dobu neurčitou pro Zdravotní asistenční službu Praha

5.9.2019 23.9.2019 posta 0086.pdf (pdf, 241.37 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP

2.9.2019 10.10.2019 skm c25819090221140.pdf (pdf, 487.45 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny úprav 08, U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 

2.9.2019 3.10.2019 skm c25819090221100.pdf (pdf, 167.81 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

28.8.2019 25.9.2019 processed skm c25819082815222.pdf (pdf, 250 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

22.8.2019 20.9.2019 skm c25819082210280.pdf (pdf, 162.6 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

16.8.2019 25.9.2019 processed skm c25819081617020.pdf (pdf, 248.73 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

14.8.2019 20.9.2019 skm c25819081409370.pdf (pdf, 202.9 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Návrhu na změnu rozpočtu č. 11/2019, rozpočtové opatření č. 39/2019

13.8.2019 1.4.2020 skm c25819081312580.pdf (pdf, 52.65 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 10/2019, RO č. 38/2019

8.8.2019 1.4.2020 skm c25819080813010.pdf (pdf, 44.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 09/2019, rozpočtová opatření č. 29/2019 až č. 37/2019

24.7.2019 1.4.2020 skm c25819072411540.pdf (pdf, 46.96 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 08/2019, rozpočtová opatření č. 23/2019 až č. 28/2019

22.7.2019 1.4.2020 skm c25819072212000.pdf (pdf, 46.3 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2018

17.7.2019 1.7.2020 skm c25819071719540.pdf (pdf, 43.38 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš, RO 21/2019 a 22/2019

17.7.2019 1.4.2020 skm c25819071719551.pdf (pdf, 47.1 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu na rok 2019 č. 06/2019

5.6.2019 1.4.2020 skm c25819060511070.pdf (pdf, 44.8 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 05/2019, rozpočtová opatření č. 18/2019 až č. 19/2019

20.5.2019 1.4.2020 skm c25819051822000.pdf (pdf, 43.29 KB)
Úřední deska

Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 04/2019, rozpočtová opatření č. 15/2019 až č. 17/2019

6.5.2019 1.4.2020 skm c25819050713320.pdf (pdf, 43.78 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 03/2019

2.5.2019 1.4.2020 skm c25819050209521.pdf (pdf, 43.02 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informuje o zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce MČ Praha-Libuš

24.4.2019 30.4.2020 skm c25819042510030.pdf (pdf, 48.87 KB), skm c25819042415310.pdf (pdf, 744.29 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 2/2019 MČ Praha-Libuš

28.3.2019 1.4.2020 skm c25819032811191.pdf (pdf, 44.98 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu 2019

11.3.2019 1.4.2020 skm c25819031111470.pdf (pdf, 42.33 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2019

13.2.2019 1.4.2020 skm c25819021316590.pdf (pdf, 62.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

25.5.2018 31.12.2021 informace uradu praha o ochrane osobnich udaju gdpr - v r.pdf (pdf, 423.43 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

14.11.2013 11.11.2020 posta 00449.pdf (pdf, 193.29 KB)