Úřední deska

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha-Libuš je zveřejněný na profilu zadavatele: 
Profil zadavatele - Městské části Praha-Libuš

Kamenná deska se nachází před úřadem MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš. Mapa >> zde <<

Název Vyvěšeno Svěšeno Dokument

MHMP - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m . Prahy pro rok 2024

Vyvěšeno: 6.12.2023 Svěšeno: 6.4.2024 skm c25823120619000.pdf (pdf, 3.31 MB)

JUSr. Erik Smola - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 6.12.2023 Svěšeno: 22.12.2023 skm c25823120611010.pdf (pdf, 301.89 KB)

MČ Praha 12 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Malá Slavonická

Vyvěšeno: 1.12.2023 Svěšeno: 17.12.2023 skm c25823120111290.pdf (pdf, 257.21 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí "novovstavba RD při ulici Velká Lada"

Vyvěšeno: 29.11.2023 Svěšeno: 15.12.2023 skm c25823112911240.pdf (pdf, 1.21 MB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí "novostavba RD Klégr"

Vyvěšeno: 29.11.2023 Svěšeno: 15.12.2023 skm c25823112911230.pdf (pdf, 1.17 MB)

MČ Praha 12 - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke kašně

Vyvěšeno: 29.11.2023 Svěšeno: 15.12.2023 skm c25823112911221.pdf (pdf, 497.44 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 29.11.2023 Svěšeno: 19.1.2024 skm c25823112911220.pdf (pdf, 289.63 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 29.11.2023 Svěšeno: 19.1.2024 skm c25823112911210.pdf (pdf, 286.45 KB)

MČ Praha 12 - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Výletní

Vyvěšeno: 27.11.2023 Svěšeno: 13.12.2023 skm c25823112716000.pdf (pdf, 319.66 KB)

MČ Praha 12 -  stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích V koutě, Drůbežářská a Husařská

Vyvěšeno: 27.11.2023 Svěšeno: 13.12.2023 skm c25823112715590.pdf (pdf, 312.95 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 24.11.2023 Svěšeno: 19.12.2023 skm c25823112412180.pdf (pdf, 110.62 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 24.11.2023 Svěšeno: 19.12.2023 skm c25823112412170.pdf (pdf, 300.42 KB)

PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno: 22.11.2023 Svěšeno: 12.12.2023 skm c25823112213560.pdf (pdf, 95.07 KB)

MČ Praha -Libuš - výběrové řízení vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Vyvěšeno: 21.11.2023 Svěšeno: 18.12.2023 vr ziv.pdf (pdf, 147.49 KB)

MČ Praha-Libuš -  výběrové řízení vedoucí Odboru ekonomického 

Vyvěšeno: 21.11.2023 Svěšeno: 12.12.2023 vr eo.pdf (pdf, 137.04 KB)

MČ Praha-Libuš - výběrové řízení tajemník úřadu

Vyvěšeno: 21.11.2023 Svěšeno: 18.12.2023 v5 taj.pdf (pdf, 175.29 KB)

MČ Praha-Libuš - Dotační program městské části Praha-Libuš pro poskytování programových dotací na rok 2024

Vyvěšeno: 21.11.2023 Svěšeno: 22.2.2024 skm c25823112115480.pdf (pdf, 1.22 MB)

MHMP - Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 12

Vyvěšeno: 19.11.2023 Svěšeno: 4.1.2024 skm c25823111614280.pdf (pdf, 219.54 KB)

MHMP - oznámení o konání veřejného projednání změny Z 3578/00

Vyvěšeno: 6.11.2023 Svěšeno: 12.12.2023 skm c25823110613430.pdf (pdf, 244.63 KB)

MHMP - oznámení o konání veřejného projednání vlny 23

Vyvěšeno: 6.11.2023 Svěšeno: 12.12.2023 skm c25823110613410.pdf (pdf, 260.9 KB)

MHMP - oznámení o konání veřejného projednání vlny Z 3428/00

Vyvěšeno: 6.11.2023 Svěšeno: 12.12.2023 skm c25823110613380.pdf (pdf, 256.25 KB)

MHMP - oznámení o konání veřejného projednání vlny Z 3612/00

Vyvěšeno: 6.11.2023 Svěšeno: 12.12.2023 skm c25823110613370.pdf (pdf, 239.69 KB)

MHMP - oznámení o konání veřejného projednání vlny Z 3618/00

Vyvěšeno: 6.11.2023 Svěšeno: 12.12.2023 skm c25823110613360.pdf (pdf, 239.18 KB)

MHMP - oznámení o konání veřejného projednání vlny 33

Vyvěšeno: 6.11.2023 Svěšeno: 12.12.2023 skm c25823110613350.pdf (pdf, 272.71 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2022

Vyvěšeno: 10.7.2023 Svěšeno: 31.7.2024 skm c25823071013581.pdf (pdf, 43.87 KB)

Oznámení o výsledku Dotačního programu MČ Praha-Libuš pro rok 2023

Vyvěšeno: 25.4.2023 Svěšeno: 27.7.2024 skm c25823080316280.pdf (pdf, 493.1 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - Schválený rozpočet na rok 2023, závazné ukazatele, finanční plán ek. činnosti a střednědobý výhled na r. 2024-28

Vyvěšeno: 1.3.2023 Svěšeno: 30.4.2024 skm c25823030117050.pdf (pdf, 143.22 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními v roce 2023

Vyvěšeno: 24.2.2023 Svěšeno: 30.4.2024 skm c25823022414390.pdf (pdf, 46.89 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - Rozpočet zřizovaných organizací a střednědobý výhled rozpočtu - rok 2023

Vyvěšeno: 2.1.2023 Svěšeno: 31.1.2024 skm c25823010216230.pdf (pdf, 52.91 KB)

MČ Praha-Libuš - Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

Vyvěšeno: 25.5.2018 Svěšeno: 31.12.2025 informace uradu praha o ochrane osobnich udaju gdpr - 01-05-2023.pdf (pdf, 656.58 KB)

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 14.11.2013 Svěšeno: 31.12.2025 posta 00449.pdf (pdf, 193.29 KB)