Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšeno Svěšeno Dokument
Úřední deska

Pronto Elektro Praha, s.r.o. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Dobronická 281/10

27.10.2020 19.11.2020 skm c25820102710010.pdf (pdf, 68.76 KB)
Úřední deska

HMP - MHMP - Odbor územního rozvoje - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 ÚP

26.10.2020 3.12.2020 skm c25820102609271.pdf (pdf, 220.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Barbora Bezděková

26.10.2020 11.11.2020 skm c25820102609270.pdf (pdf, 54.6 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Oznámení o zahájení správního řízení - Nařízení veřejného ústního jednání

22.10.2020 9.11.2020 skm c25820102214130.pdf (pdf, 273.41 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Neveřejná vrtná studna bez připojení

22.10.2020 9.11.2020 skm c25820102210480.pdf (pdf, 248.23 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Neveřejná vrtná studna bez připojení

22.10.2020 9.11.2020 skm c25820102210481.pdf (pdf, 239.67 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Neveřejná vrtná studna bez připojení

22.10.2020 9.11.2020 skm c25820102210490.pdf (pdf, 245.04 KB)
Úřední deska

Krajský úřad Středočeského kraje - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

22.10.2020 9.11.2020 skm c25820102210491.pdf (pdf, 962.57 KB)
Úřední deska

Městský úřad Černošice - Oznámení o zahájení zemního řízení - Napojení území STAR na metro D

22.10.2020 23.11.2020 skm c25820102210470.pdf (pdf, 1.06 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace o uzavření úřadu

21.10.2020 2.11.2020 skm c25820102109040.pdf (pdf, 24.18 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Oznámení o pokračování společného řízení - Bytový dům Libuš 

20.10.2020 6.11.2020 skm c25820102014550.pdf (pdf, 321.75 KB)
Úřední deska

Sbírka zákonů 168/2020 o přijetí krizového opatření

20.10.2020 30.11.2020 sb168-20.pdf (pdf, 176.68 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Ke Kašně, K Pomníku

20.10.2020 5.11.2020 skm c25820102008370.pdf (pdf, 76.86 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - OOP - stanovení přechodné  úpravy provozu na pozemní komunikaci V Koutě - Praha 4

16.10.2020 2.11.2020 skm c25820101609360.pdf (pdf, 268.12 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP sídelního útvaru HMP

14.10.2020 23.11.2020 skm c25820101413501.pdf (pdf, 233.54 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 ÚP sídelního útvaru HMP

14.10.2020 23.11.2020 skm c25820101413490.pdf (pdf, 245.69 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - o zahájení řízení o vydání změny vlny 12 Z 3131/12 ÚP sídelního útvaru HMP

14.10.2020 23.11.2020 skm c25820101413500.pdf (pdf, 238.19 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy na komunikacích Podchýšská, Libušská, Hrazanská, Kunratická spojka, NN2429

13.10.2020 29.10.2020 processed skm c25820101309130.pdf (pdf, 237.94 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr prodeje pozemků parc.č. 675/1, 675/14 v k.ú. Libuš

13.10.2020 29.10.2020 processed skm c25820101309000.pdf (pdf, 43.44 KB)
Úřední deska

Vládní usnesení související s bojem proti šíření COVID 

13.10.2020 30.11.2020 vladni usneseni souvisejici s bojem proti covid - 12.10.2020.pdf (pdf, 271.44 KB)
Úřední deska

Usnesení vlády ČR č. 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029 a 1033

13.10.2020 30.11.2020 uv 1021 - 2020.pdf (pdf, 56.02 KB), uv 1022 - 2020.pdf (pdf, 51.31 KB), uv 1023 - 2020.pdf (pdf, 172.51 KB), uv 1026 - 2020.pdf (pdf, 48.48 KB), uv 1027 - 2020.pdf (pdf, 48.24 KB), uv 1028 - 2020.pdf (pdf, 47.83 KB), uv 1029 - 2020.pdf (pdf, 47.85 KB), uv 1033 - 2020.pdf (pdf, 47.02 KB)
Úřední deska

Nouzový stav a mimořádné opatření - co aktuálně platí 

13.10.2020 11.11.2020 nouzovy stav a mimoradna opatreni - co aktualne plati - 12.10.2020.pdf (pdf, 386.33 KB)
Úřední deska

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření -  nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 13.10. 2020

13.10.2020 30.11.2020 2020-10-12 mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-13-10-2020-do-odvolani.pdf (pdf, 2.05 MB)
Úřední deska

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření -  krajští koordinátoři intenzivní péče s účinností od 14.10. 2020

13.10.2020 30.11.2020 2020-10-12 mimoradne-opatreni-krajsti-koordinatori-intenzivni-pece-s-ucinnosti-od-14-10-2020.pdf (pdf, 256.65 KB)
Úřední deska

Nařízení HSHMP č. 16/2020

12.10.2020 31.10.2020 64615 2020 mo hshmp c. 16 2020.pdf (pdf, 2.92 MB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodloužení nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 317

12.10.2020 29.10.2020 processed skm c25820101210140.pdf (pdf, 45.67 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 07/2020

9.10.2020 1.4.2021 skm c25820100913112.pdf (pdf, 45.05 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 06/2020

9.10.2020 1.4.2021 skm c25820100913110.pdf (pdf, 43.83 KB)
Úřední deska

Usnesení vlády č. 995, 996 a 997 a 998

9.10.2020 31.10.2020 usneseni c. 998.pdf (pdf, 72.66 KB), usneseni c. 997.pdf (pdf, 104.8 KB), usneseni c. 996.pdf (pdf, 204.46 KB), usneseni c. 995.pdf (pdf, 203.49 KB)
Úřední deska

Omezení fungovaní úřadu od 12.10.2020

9.10.2020 31.10.2020 omezeni fungovani uradu - 12-10-2020.pdf (pdf, 198.11 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Rozhodnutí - Rozšíření parkovacích kapacit a řešení dopravní obslužnosti

8.10.2020 26.10.2020 skm c25820100810170.pdf (pdf, 1.92 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

2.10.2020 11.11.2020 skm c25820100210350.pdf (pdf, 229.71 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

2.10.2020 11.11.2020 skm c25820100210351.pdf (pdf, 220.07 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22, Z 3402/22 ÚP sídelního útvaru HMP

2.10.2020 11.11.2020 skm c25820100210360.pdf (pdf, 226.77 KB)
Úřední deska

Obvodní soud pro Prahu 4 - Usnesení - Dražební vyhláška

2.10.2020 10.12.2020 skm c25820100210470.pdf (pdf, 154.79 KB)
Úřední deska

Nařízení HSHMP č. 15/2020 

1.10.2020 18.11.2020 62585 2020 mo hshmp c. 15 2020.pdf (pdf, 2.95 MB)
Úřední deska

Nařízení vlády - Nouzový stav

1.10.2020 1.11.2020 uv 957 2020-09-30.pdf (pdf, 132.88 KB), uv 958 2020-09-30.pdf (pdf, 137.85 KB)
Úřední deska

Nařízení HSHMP č. 14/2020

29.9.2020 27.11.2020 61515 2020 mo hshmp c.14 2020 .pdf (pdf, 1.98 MB)
Úřední deska

Nařízení HSHMP č. 13/2020

25.9.2020 31.10.2020 61198 2020 mo hshmp c.13 2020 .pdf (pdf, 2.02 MB)
Úřední deska

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. HMS/022/2020 a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Písnice

21.9.2020 23.10.2020 skm c25820092109260.pdf (pdf, 81.35 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15  ÚP sídelního útvaru HMP

18.9.2020 6.11.2020 skm c25820091809050.pdf (pdf, 234.09 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

17.9.2020 12.11.2020 skm c25820091710090.pdf (pdf, 253.18 KB)
Úřední deska

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

9.9.2020 12.11.2020 2020-09-09 mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf (pdf, 242.73 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 05/2020 provedená rozpočtovým opatřením č. 12 až č. 16/2020

3.8.2020 1.4.2021 skm c25820080314181.pdf (pdf, 41.78 KB)
Úřední deska

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření od 27. 7. 2020 do odvolání

24.7.2020 31.10.2020 mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-27.-7.-2020-do-odvolani.pdf (pdf, 234.61 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2019

20.7.2020 1.4.2021 skm c25820072011050.pdf (pdf, 42.93 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 4/2020

9.7.2020 1.4.2021 skm c25820070910050.pdf (pdf, 37.84 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění

30.6.2020 31.8.2023 skm c25820063012370.pdf (pdf, 43.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejní Návrhu závěrečného účtu za rok 2019

27.5.2020 1.4.2021 skm c25820052714420.pdf (pdf, 44.84 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění  změny rozpočtu č. 03/2020

27.5.2020 1.4.2021 skm c25820061210220.pdf (pdf, 43.24 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce MČ Praha - Libuš

13.5.2020 30.4.2021 skm c25820051315500.pdf (pdf, 696.73 KB)
Úřední deska

Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu  č. 02/2020

5.5.2020 1.4.2021 skm c25820050714380.pdf (pdf, 41.19 KB)
Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozpočtu

20.4.2020 1.4.2021 skm c25820042015550.pdf (pdf, 42.65 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - schválený střednědobý výhled, rozpočet, finanční plán ekonomické činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2020

13.3.2020 1.4.2021 skm c25820031309320.pdf (pdf, 58.37 KB)
Úřední deska

FAQ ke koronaviru

11.3.2020 30.11.2020 skm c25820031115360.pdf (pdf, 90.27 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ, Rozpočet zřizovaných příspěvkových organizací – Rozpočty 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů 2021 a 2022

20.12.2019 1.4.2021 skm c25819122012180.pdf (pdf, 65.33 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

25.5.2018 31.12.2021 informace uradu praha o ochrane osobnich udaju gdpr - v r.pdf (pdf, 423.43 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

14.11.2013 31.12.2023 posta 00449.pdf (pdf, 193.29 KB)