Úřední deska

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha-Libuš je zveřejněný na profilu zadavatele: 
Profil zadavatele - Městské části Praha-Libuš

Kategorie Název Vyvěšeno Svěšeno Dokument
Úřední deska

HMP - MHMP - Změna lhůty pro vyjádření k oznámení záměru "TT Libuš - Nové Dvory"

2.12.2022 19.12.2022 processed skm c25822120212490.pdf (pdf, 104.08 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemků v k.ú. Písnice

29.11.2022 15.12.2022 processed skm c25822112915280.pdf (pdf, 89.46 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace o obdržení oznámení záměru - TT Libuš Nové Dvory

24.11.2022 27.12.2022 processed skm c25822112910101.pdf (pdf, 47.47 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků

23.11.2022 30.1.2023 processed skm c25822112316460.pdf (pdf, 44.06 KB)
Úřední deska

MHMP - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Gen. Šišky, Novodvorská, Meteorologická a Brunelova

21.11.2022 7.12.2022 processed skm c25822112111030.pdf (pdf, 135.49 KB), 501 dio situace 5 et 1.pdf (pdf, 1.67 MB), 402 dio situace 4 et observator libus 1.pdf (pdf, 769.43 KB), 401 dio situace 4 et modransky vodojem 1.pdf (pdf, 742.38 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Újezd - výběrové řízení referentka ekonomického odboru

15.11.2022 16.12.2022 processed skm c25822111515001.pdf (pdf, 102.21 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - veřejná vyhláška

14.11.2022 16.12.2022 skm c25822111410500.pdf (pdf, 307.85 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

14.11.2022 16.12.2022 skm c25822111410510.pdf (pdf, 323.01 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

9.11.2022 30.1.2023 processed skm c25822110916010.pdf (pdf, 30.3 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15

7.11.2022 14.12.2022 processed 427.pdf (pdf, 213.5 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská

7.11.2022 14.12.2022 processed 549.pdf (pdf, 183.63 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19

7.11.2022 14.12.2022 processed skm c25822113009590.pdf (pdf, 246.15 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00

7.11.2022 14.12.2022 processed 287.pdf (pdf, 203.9 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 37

7.11.2022 14.12.2022 processed 358.pdf (pdf, 222.42 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 - Z3212/17

7.11.2022 14.12.2022 processed 563.pdf (pdf, 228.64 KB)
Úřední deska

MHMP - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2023

7.11.2022 9.1.2023 processed skm c25822110710100.pdf (pdf, 2.79 MB)
Úřední deska

Městský úřad ve Slaném - Monika Černá, Rozhodnutí o odstranění vozidla 

13.10.2022 14.12.2022 processed skm c25822101313130.pdf (pdf, 145.63 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2021

12.7.2022 31.7.2023 skm c25822071215060.pdf (pdf, 37.24 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění výsledků dotačního řízení 2022

30.5.2022 31.5.2023 vysledky dotacniho programu 2022.pdf (pdf, 386.86 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - změny rozpočtu provedené rozpočtovými opatřeními

1.4.2022 3.4.2023 processed oznameni zverejneni.pdf (pdf, 33.92 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2027 vč. důvodové zprávy

31.1.2022 3.4.2023 skm c25822013110231.pdf (pdf, 145.71 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 vč. důvodové zprávy a schváleného finančního plánu ekonomické činnosti na rok 2022

31.1.2022 3.4.2023 skm c25822013110230.pdf (pdf, 400.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - Rozpočet zřizovaných organizací a střednědobý výhled rozpočtu - rok 2022

22.12.2021 31.12.2022 skm c25821122211460.pdf (pdf, 47.19 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění

30.6.2020 31.8.2023 skm c25820063012370.pdf (pdf, 43.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace úřadu o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

25.5.2018 31.12.2025 informace uradu praha o ochrane osobnich udaju gdpr - v r.pdf (pdf, 423.43 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

14.11.2013 31.12.2025 posta 00449.pdf (pdf, 193.29 KB)