Pravidla pro používání pyrotechniky na území MČ Praha-Libuš

Oslavy konce roku si mnozí neumí představit bez odpalování petard. Pro řadu obyvatel a našich zvířecích společníků je však hluk spojený s odpalováním zábavní pyrotechniky velmi nepříjemný. Jaká jsou vůbec pravidla? Věděli jste, že odpalování pyrotechnických výrobků mimo stanovené dny a místa je přestupek, za který můžete dostat pokutu až 10 tisíc Kč?

Vedení MČ Praha-Libuš prosí obyvatele, aby petardy a ohňostroje neodpalovali na území naší městské části vzhledem k znečištění ovzduší, nepořádku zbylém po odpalování a k rušení pohody bydlení a klidu obyvatel a domácích zvířat.

Petardy  

Legenda: červeně je vyznačeno území, kde je zakázáno používání pyrotechnických výrobků i 31.12. a 1.1.

Co je povoleno a co je zakázáno?

 • používání pyrotechniky v Praze, s výjimkou 31. 12. a 1. 1., není dovoleno (kromě vyhrazených míst, která se však nevztahují na MČ Praha-Libuš)
 • 31. 12. a 1. 1. je povoleno odpalovat pyrotechnické výrobky F1, F2, F3 nebo T1, případně kategorie 1, 2 nebo 3 anebo třídy I nebo II na celém území hlavního města Prahy s výjimkou míst uvedených v § 4 odst. 1 OZV - aplikováno na MČ Praha-Libuš to tedy není povoleno:
  • na přehradách, hrázích, vodních nádržích (včetně rybníků), jezech a zdržích a ve vzdálenosti do 50 metrů od nich
  • ve vzdálenosti 250 m od Domu s chráněnými byty v Brunelově ulici, 250 m od Veterinární nemocnice Libuš
  • v přírodním parku Modřanská rokle a Cholupice
 • pokud nejsou tato pravidla dodržena, jedná se o přestupek, občané mohou přestupek oznámit MP (linka tísňového volání 156) nebo Policii ČR (linka tísňového volání 158)
 • přestupek může být strážníky a policisty sankcionován pokutou ve výši až 10 tis. Kč

Zdroj:

 • obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. HMP, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 17/2020 Sb. HMP.

Shrnutí bylo konzultováno s Městskou policií – OŘ MP pro Prahu 12. Za poskytnuté informace děkujeme.