Menšiny

Hl. m. Praha vychází ze zákona č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin, což bylo podnětem pro vznik politiky ve vztahu k národnostním menšinám. Rada HMP schválila dne 5.8. 2008, č. usnesení 1062, založení obecně prospěšné společnosti Dům národnostních menšin o.p.s. pro podporu integrace minoritní části společnosti na území hlavního města, která ještě tentýž rok zahájila svou činnost.

Dům národnostních menšin
Vocelova 602/ 3
PRAHA 2
http://www.dnm-praha.eu

Dům národnostních menšin (DNM) poskytuje služby a koncentruje činnosti národnostních menšin žijících na území hlavního města Prahy, napomáhá porozumění mezi národnostmi, přibližuje majoritní části společnosti kulturní zvyklosti menšin, pořádá výstavy a další akce. V DNM mají své zázemí Slováci, Romové, Rusíni, Ukrajinci, Rusové, Němci, Maďaři, Poláci, Řekové, Bulhaři a Srbové.

Kontakt: Tel.: 221 419 800

Činnost národnostních menšin na území hlavního města Prahy je pravidelně podporována v rámci grantové politiky HMP. Každoročně jsou vyhlašovány Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy, které pomáhají spolufinancovat projekty zaměřené na integraci cizinců a národnostních menšin.

MHMP

V oddělení prevence odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP také působí pracovníci se specializací na podporu národnostních menšin:

Kontakt MHMP:

JménoFunkceTelefone-mail
Filová Boženaromská koordinátorka236 00 2468bozena.filova@praha.eu
Hajná Jana, Mgr.specialistka národnostních menšin236 00 2599jana.hajna@praha.eu