Žádosti o informace

Číslo jednací Věc Datum přijetí žádosti Vyřizuje Odkaz
2575/2020 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 07.10.2020 Bc. Petr Borský Detail a odpověď
1993/2020 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 28.07.2020 Ing. Zuzana Kuryviálová Detail a odpověď
1686/2020 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 23.06.2020 Šárka Pichová Detail a odpověď
1667/2020 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 22.06.2020 Ing. Jindřich Sochůrek Detail a odpověď
1392/20 Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. 17.05.2020 Bc. Petr Borský Detail a odpověď
1223/2020 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 24.04.2020 Bc. Petr Borský Detail a odpověď
1157/20 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 20.04.2020 Bc. Petr Borský Detail a odpověď
983/2020 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 31.03.2020 Bc. Petr Borský Detail a odpověď
665/2020 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 25.02.2020 tajemník - Ing. Sochůrek Detail a odpověď
548/2020 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 12.02.2020 vedoucí OE - paní Zapiorová Detail a odpověď
MČ Praha-Libuš - Výroční zráva MČ Praha-Libuš zveřejněná podle zákona č. 106/1999 Sb. 11.02.2020 Detail a odpověď
502/2020 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb 06.02.2020 OSMI - paíní Pichová Detail a odpověď
2318/2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 27.11.2019 paní Pichová Detail a odpověď
2704/2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 30.08.2019 Bc. Borský - Odbor životního prostředí a dopravy Detail a odpověď
2295_2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 15.08.2019 pan Borský, paní Kuryviálová, paní Pichová Detail a odpověď

Stránky