Odpady a nakládání s nimi

Aktuality

03.11.2020

Odpady v době COVID

Jak zacházet s opdadem v této době se dozvíte v přiloženém letáku.

03.09.2020

Dejme zahradnímu BIOodpadu druhou šanci

Dejme zahradnímu BIOodpadu druhou šanci   S podzimem by se měl v každé zahradě nebo na každé zelené ploše udělat generální úklid a připravit ji na jaro. Co ale s kupami trávy, listím, spadaným... (číst více)

15.06.2020

Velkoobjemové kontejnery na 2. pololetí 2020

KONTEJNERY NA ODPAD NA DRUHÉ POLOLETÍ 2020   VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI Kontejnery budou přistaveny první stanovený den cca od 16.00 hodin. od 11. do 13. září... (číst více)

24.04.2020

Změna stanoviště tříděného odpadu v ulici Zahrádecká

Z důvodu stavby nové služebny městské policie bylo přesunuto stanoviště na tříděný odpad z ulice Zahrádecká poblíž křižovatky U Libušské sokolovny x Nad Šejdrem

16.04.2020

Nádoby na jedlý tuk a olej

Kontejnery na jedlý tuk a olej v naší městké části: V rámci pilotního projektu Magistrátu hl. m. Prahy bylo umístěno na třech stanovištích (u stanovišť tříděného odpadu) v naší městské části nádoby... (číst více)

15.04.2020

Nový termín biokontejnery - 10.5.2020

Vážení občané, náhradní termín přistavování biokontejnerů za zrušené termíny 21. března a 28. března je neděle 10.května.   10.5.2020, 9:00 do 12:00 Na Losách x Javorenská, K Novému... (číst více)

04.03.2020

Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Mobilní (zastávkový) sběr – každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také v sobotu a... (číst více)

28.01.2020

Kontejnery na velkoobjemový odpad pro první pololetí 2020

!!!PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ BĚŽÍ DLE HARMONOGRAMU!!! Náhradní termín přistavování biokontejnerů za zrušené termíny 21. března a 28. března je neděle 10.května. 10.5.2020, 9:... (číst více)

02.12.2019

Změny v systému svozu odpadů v Praze

Souhrnné informace k navýšení poplatku za odpad s účinností od 1.1.2020 jsou uvedeny zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/poplatek_za_komunalni_odpad.... (číst více)

25.07.2019

Velkoobjemové kontejnery na 2. pololetí 2019

KONTEJNERY NA ODPAD NA DRUHÉ POLOLETÍ 2019 Poznámka: tučně jsou vyznačeny změny, oproti původnímu harmonogramu, který byl distribuován v časopisu U nás v červnovém čísle VELKOOBJEMOVÉ... (číst více)

18.03.2019

Změna svozu bioodpadu

Vážení občané, od 1.4.2019 dochází ke změně svozu bioodpadu na celém území městské části. Nově se bude bioodpad vyvážet každé sudé pondělí v ranní směně. První svoz je v pondělí 1.4.2019.  Odbor... (číst více)

15.02.2019

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Třiďte, co se dá aneb Už jste potkali vozidlo na mobilní sběr odpadů? O třídění odpadu a ekologický styl života obecně je čím dál tím větší zájem. Není tedy divu, že se nám na odboru životního... (číst více)

Stránky