Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
S.V.A. spol, s.r.o. Vloženo: 19.08.2019
Typ smouvy: Dodatek č.1, rekonstrukce topení v MŠ Mezi Domy
Platnost od: 14.08.2019
Číslo smlouvy: 2019084146
PDF icon _processed_146_19_s.v.a._dodatek_c_1_ms_mezi_domy.pdf
UNIFROST servis s.r.o. Vloženo: 19.08.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 1, rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni v ZŠ Meteorologická
Platnost od: 14.08.2019
Číslo smlouvy: 2019084145
PDF icon _processed_145_2019_unifrost_dodatek_c_1.pdf
Schwarz Václav, Schwarz Linhartová Eva Vloženo: 19.08.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 14.08.2019
Číslo smlouvy: 2019084144
PDF icon _processed_144_2019_schwarz_vaclav_schwarz_linhartova_eva.pdf
Spolenost EMAP, s.r.o. Vloženo: 16.08.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
Platnost od: 14.08.2019
Číslo smlouvy: 2019084143
PDF icon _processed_143_2019_emap_dodatek_c_3.pdf
Jana Volkánová Vloženo: 16.08.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 14.08.2019
Číslo smlouvy: 20190740142
PDF icon _processed_142_2019_jana_volkanova.pdf
T-Mobile Czech Republic a.s. Vloženo: 07.08.2019
Typ smouvy: Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a o prodeji elekronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství
Platnost od: 19.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074141
PDF icon _processed_141_19_t-mobile_czech_republic_a.s.pdf
T-Mobile Czech Republic a.s. Vloženo: 06.08.2019
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
Platnost od: 09.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054049
PDF icon _processed_049_19_t-mobile_czech_republic_a.s.pdf
T-Mobile Czech Republic a.s. Vloženo: 05.08.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 108148-000-00
Platnost od: 22.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074132/II
PDF icon _processed_132_ii_19_t-mobile_czech_republic_a.s.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 05.08.2019
Typ smouvy: smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 30.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074140
PDF icon _processed_140_19_predistribuce_a._s.pdf
Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o. Vloženo: 05.08.2019
Typ smouvy: Dodatek č.2 ke SOD ze dne 4.4.2019 č. 2019044030
Platnost od: 25.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074138
PDF icon _processed_138_19_manipulace_investice_konstrukce_rosenkranc_s.r.o.pdf
JK Facility Management s.r.o., HELIET, spol. s.r.o., Bikeclinic s.r.o. Vloženo: 05.08.2019
Typ smouvy: Smlouva o poskytnutí sídel společností
Platnost od: 30.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074139
PDF icon _processed_139_19_jk_facility_management_s.r.o._heliet_spol._s.r.o._bikeclinic_s.r.o.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 18.07.2019
Typ smouvy: Příkazní smlouva č. 332/2019
Platnost od: 01.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074121
PDF icon _processed_121_19_osigeno.pdf
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Vloženo: 18.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 02.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074137
PDF icon _processed_137_19_hasicsky_zachranny_sbor_hlavniho_mesta_prahy.pdf
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Vloženo: 17.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 02.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074136
PDF icon _processed_136_19_hasicsky_zachranny_sbor_hlavniho_mesta_prahy.pdf
Saipová Jitka, Saip Martin Vloženo: 17.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 2014074062 o nájmu služebního bytu
Platnost od: 30.05.2019
Číslo smlouvy: 2019074135
PDF icon _processed_135_19_jitka_saipova_martin_saip.pdf
Vu Thi Tu Vloženo: 17.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 10.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074134
PDF icon _processed_134_19_vu_thi_tu.pdf
Lukáš Kocourek Vloženo: 17.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 24.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074133
PDF icon _processed_133_19_lukas_kocourek.pdf
Davídek Petr, Davídek Vladislav, Jirsáková Jiřina Vloženo: 17.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 27.05.2019
Číslo smlouvy: 2019074132
PDF icon _processed_132_19_davidek_jirsakova.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 16.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064063
PDF icon _processed_063_19_ceska_sporitelna.pdf
Bytové družstvo Libuš Vloženo: 16.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě kupní
Platnost od: 22.05.2019
Číslo smlouvy: 2018096182
PDF icon _processed_182_18_smlouva_o_bud_sml_kupni_bd_libus.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074131
PDF icon _processed_131_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074130
PDF icon _processed_130_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074129
PDF icon _processed_129_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074128
PDF icon _processed_128_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074127
PDF icon _processed_127_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074126
PDF icon _processed_126_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o účtu
Platnost od: 20.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074125
PDF icon _processed_125_19_ceska_sporitelna_a.s.pdf
MŠ Ke Kašně Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 26.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074124
PDF icon _processed_124_19_ms_ke_kasne.pdf
Spojené hlavy, z.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019074123
PDF icon _processed_123_19_spojene_hlavy_z.s.pdf
Bytové družstvo Libuš Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Dohoda o rozpuštění sdrsužení a o vypořádání majetku sdružení
Platnost od: 10.07.2019
Číslo smlouvy: 2018096183
PDF icon _processed_183_18_dohoda_o_rozpusteni_sdruzeni_bd_libus.pdf
INFO-DRÁČEK, z.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor
Platnost od: 29.05.2019
Číslo smlouvy: 2019064064
PDF icon _processed_064_19_info-dracek_z.s.pdf
INFO-DRÁČEK, z.s. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 29.05.2019
Číslo smlouvy: 2019066109
PDF icon _processed_109_19_info-dracek_z.s.pdf
ProTrade, s.r.o. Vloženo: 15.07.2019
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 03.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074122
PDF icon _processed_122_19_protrade_s.r.o.pdf
ELTODO, a.s. Vloženo: 12.07.2019
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Platnost od: 11.07.2019
Číslo smlouvy: 2019074120
PDF icon _processed_120_19_dodatek_c_1_eltodo_a.s.pdf
Ing. Jaroslav Brtáň Vloženo: 12.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o veřejnosprávní kontrole hospodaření příspěvkové organizace zřízené územním samosprávním celkem
Platnost od: 15.05.2019
Číslo smlouvy: 2019054050
PDF icon _processed_050_19_ing._jaroslav_brtan.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Číslo INO/16/06/000375/2019
Platnost od: 24.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066072
PDF icon _processed_072_19_mhmp_smlouva_o_financni_vypomoci.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066115
PDF icon _processed_115_19_zs_meteorologicka.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 28.06.2019
Číslo smlouvy: 2019064069
PDF icon _processed_069_19_predistribuce_smlouva_o_vb.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 17.06.2019
Číslo smlouvy: 2019066114
PDF icon _processed_114_19_ms_meteorologicka.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 11.07.2019
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 29.04.2019
Číslo smlouvy: 2019044046
PDF icon _processed_046_19_mhmp_smlouva_o_vypujcce.pdf

Stránky