Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Jakub Hanzlík Vloženo: 12.12.2018
Typ smouvy: Smlouva o zřízební věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 29.11.2018
Číslo smlouvy: 2018064142
PDF icon _processed_142_18.pdf
Nguyen Duc Duy Vloženo: 12.12.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 04.12.2018
Číslo smlouvy: 2018124227
PDF icon _processed_227_18.pdf
Vendulka Pilná Vloženo: 12.12.2018
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 07.12.2018
Číslo smlouvy: 2017084122
PDF icon _processed_122_18.pdf
Bc. Michal Korbel Vloženo: 12.12.2018
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 26.11.2018
Číslo smlouvy: 2018124225
PDF icon _processed_225_18.pdf
Tomáš Loukota, DiS. Vloženo: 12.12.2018
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 26.11.2018
Číslo smlouvy: 2018124226
PDF icon _processed_226_18.pdf
KyraStav, s.r.o. Vloženo: 12.12.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 6 ke smlouvě na stavbu Hasičské zbrojnice Písnice
Platnost od: 07.12.2018
Číslo smlouvy: 2018124224
PDF icon _processed_224_18_dodatek_c_6_kyrastav.pdf
Hoang Thi Hang Vloženo: 11.12.2018
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 12.11.2018
Číslo smlouvy: 2018114218
PDF icon _processed_218_18.pdf
MŠ Mezi Domy Vloženo: 11.12.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke SMlouvě o výpůjčce
Platnost od: 13.11.2018
Číslo smlouvy: 2018114222
PDF icon _processed_222_18.pdf
Gepro, spol. s.r.o. Vloženo: 11.12.2018
Typ smouvy: Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovistoí vedených v elektonické podobě
Platnost od: 28.11.2018
Číslo smlouvy: 2018116223
PDF icon _processed_223_18.pdf
Ing. The Phuong Nguyen Vloženo: 11.12.2018
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 05.12.2018
Číslo smlouvy: 2018064141
PDF icon _processed_141_18.pdf
Anylopex plus, s.r.o. Vloženo: 05.12.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Platnost od: 04.12.2018
Číslo smlouvy: 2018114221
PDF icon _processed_221_18_smlouva_anylopex_plus.pdf
Michal Bursa Vloženo: 03.12.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 30.11.2018
Číslo smlouvy: 2018114220
PDF icon _processed_darovaci_smlouva_michal_bursa.pdf
Agrofim Czech, s.r.o. Vloženo: 29.11.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 07.11.2018
Číslo smlouvy: 2018114219
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_agrofim_czech.pdf
KOVÁRNA POLÁK, s.r.o. Vloženo: 12.11.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 16.10.2018
Číslo smlouvy: 2018106217
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_kovarna_polak.pdf
SYZA, s.r.o. Vloženo: 09.11.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Platnost od: 17.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104216
PDF icon _processed_dodatek_c_1_syza_2.pdf
Bretton, s.r.o. Vloženo: 02.11.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 02.11.2018
Číslo smlouvy: 2018094187
PDF icon _processed_smlouva_o_bud_smlouve_o_zrizeni_sluzebnosti_bretton.pdf
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Vloženo: 31.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o připojení k distribuční soustavě
Platnost od: 16.10.2018
Číslo smlouvy: 2018106214
PDF icon _processed_214_18.pdf
Pražská plynárenská, a.s. Vloženo: 31.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Platnost od: 18.10.2018
Číslo smlouvy: 2018106215
PDF icon _processed_215_18.pdf
OLFIN CAR, s.r.o. Vloženo: 31.10.2018
Typ smouvy: kupní smlouva
Platnost od: 31.10.2018
Číslo smlouvy: 2018106213
PDF icon _processed_smlouva_nakup_automobilu_olfin_car.pdf
Petr Čermák Vloženo: 31.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 31.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104211
PDF icon _processed_211_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 30.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o připojení
Platnost od: 09.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104210
PDF icon _processed_210_18.pdf
Ing. Petr Herold Vloženo: 30.10.2018
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 29.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104205
PDF icon _processed_205_18.pdf
Ing. Pavel Nedbal Vloženo: 30.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 23.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104201
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_pavel_nedbal.pdf
Window Holding, a.s. Vloženo: 30.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 25.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104204
PDF icon _processed_204_18.pdf
MŠ Mezi Domy Vloženo: 30.10.2018
Typ smouvy: Dodatek č.1 ke Smlouvě o náhradě nákladů spojených s užíváním nebytových prostor
Platnost od: 23.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104206
PDF icon _processed_206_18.pdf
MUDr. Daniela Horčíková Vloženo: 30.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 24.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104207
PDF icon _processed_207_18.pdf
Jiří Novák Vloženo: 30.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 30.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104209
PDF icon _processed_209_18.pdf
Ing. Pavel Nedbal Vloženo: 25.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 23.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104201
PDF icon _processed_smlouva_o_dilo_pavel_nedbal.pdf
Kyrastav spol., s.r.o. Vloženo: 25.10.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 5 ke smlouvě, Hasičská zbrojnice Písnice
Platnost od: 22.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104202
PDF icon _processed_202_18.pdf
Kyrastav spol., s.r.o. Vloženo: 25.10.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4 ke smlouvě, Hasičská zbrojnice Písnice
Platnost od: 22.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104203
PDF icon _processed_203_18.pdf
Miroslav Štancl Vloženo: 23.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 05.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104200
PDF icon _processed_200_18.pdf
Josef Souček Vloženo: 23.10.2018
Typ smouvy: da
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104199
PDF icon _processed_199_18.pdf
Bohumil Staroba Vloženo: 23.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 15.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104198
PDF icon _processed_198_18.pdf
Miroslav Štajner Vloženo: 23.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 11.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104197
PDF icon _processed_197_18.pdf
Eva Fortinová Vloženo: 23.10.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 08.10.2018
Číslo smlouvy: 2018104196
PDF icon _processed_196_18.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 22.10.2018
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 10.10.2018
Číslo smlouvy: 2018096184
PDF icon _processed_184_18.pdf
Judo club Kidsport, z.s. Vloženo: 15.10.2018
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 04.06.2018
Číslo smlouvy: 2018104195
PDF icon _processed_195_18.pdf
Central Group, a.s. Vloženo: 15.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřzení věcného břemene
Platnost od: 24.05.2018
Číslo smlouvy: 2018104194
PDF icon _processed_194_18.pdf
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Vloženo: 15.10.2018
Typ smouvy: Smlouva o provázání plynárenského zařízení
Platnost od: 03.07.2018
Číslo smlouvy: 2018076148
PDF icon _processed_148_18.pdf
Triada spol, s.r.o. Vloženo: 15.10.2018
Typ smouvy: Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře
Platnost od: 08.06.2018
Číslo smlouvy: 2018046109
PDF icon _processed_109_18.pdf

Stránky