Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Ctibůrek výtahy, s.r.o. Vloženo: 22.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 22.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0168/OSMI
PDF icon smlouva_o_dilo_168_2023_ctiburek_vytahy.pdf
Info-Dráček, z.s. Vloženo: 22.09.2023
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2023-0093/OSŠ
Platnost od: 16.08.2023
Číslo smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2023-0093/OSŠ
PDF icon dodatek_c_1_info_dracek.pdf
CETIN, a.s. Vloženo: 14.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 14.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0136/OSMI
PDF icon smlouva_136_2023_cetin.pdf
Origeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 13.09.2023
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 12.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0143/OSMI
PDF icon 143_2023_prikazni_smlouva_-_dodavka_elektricke_energie_2024_-_podepsana.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 13.09.2023
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 12.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0142/OSMI
PDF icon 142_2023_prikazni_smlouva_-_dodavka_zemniho_plynu_2024_-_podepsana.pdf
Le Son, Nguyen Duc Duy Vloženo: 13.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 13.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0150/OSMI
PDF icon smlouva_150_2023_le_son.pdf
PRE distribuce, a.s. Vloženo: 11.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy
Platnost od: 29.08.2023
Číslo smlouvy: 20230147
PDF icon 147-2023.pdf
Zdravotnická Asistenční Služba Praha, z.s. Vloženo: 07.09.2023
Typ smouvy: Dodatek č. 2
Platnost od: 07.09.2023
Číslo smlouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2021110190
PDF icon dodatek_c_2_zdravotni_asistencni_sluzba.pdf
Info-Dráček, z.s. Vloženo: 05.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o zabezpečení realizace kulturní akce
Platnost od: 04.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0149/OSŠ
PDF icon 149_2023_info_dracek.pdf
OMC - Omega Motorcycle Club Vloženo: 05.09.2023
Typ smouvy: Nájemní smlouva
Platnost od: 05.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0153/OSMI
PDF icon 153_2023_omega_motorcycle_club.pdf
Pražská teplárenská, a.s. Vloženo: 05.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Platnost od: 05.09.2023
Číslo smlouvy: 2023040043
PDF icon _processed_043_2023_prazska_teplarenska.pdf
Jakub Remeš Vloženo: 24.08.2023
Typ smouvy: Smlouva nájemní
Platnost od: 22.08.2023
Číslo smlouvy: 20230151
PDF icon 151_2023.pdf
Libušská Estate s.r.o. Vloženo: 18.08.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 16.08.2023
Číslo smlouvy: 2023040042
PDF icon _processed_042_2023.pdf
Libušská Estate, s.r.o. Vloženo: 18.08.2023
Typ smouvy: Smlouva o spolupráci
Platnost od: 16.08.2023
Číslo smlouvy: 2023-0145/OSMI
PDF icon smlouva_145_2023_libusska_estate.pdf
ČVUT v Praze Fakulta dopravní Vloženo: 14.08.2023
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 09.08.2023
Číslo smlouvy: 20230152
PDF icon 152_2023.pdf
Zátoňská s.r.o. Vloženo: 04.08.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 04.08.2023
Číslo smlouvy: 20230051
PDF icon 051_2023.pdf
Generali Česká pojišťovna, a.s. Vloženo: 04.08.2023
Typ smouvy: Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě
Platnost od: 04.08.2023
Číslo smlouvy: Dodatek č. 9
PDF icon dodatek_c_9_generali.pdf
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Kunratice Vloženo: 31.07.2023
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu
Platnost od: 31.07.2023
Číslo smlouvy: 2023-144/OKS
PDF icon 144-2023x.pdf
STEL PROFI, s.r.o. Vloženo: 27.07.2023
Typ smouvy: Smlouva o poskytování úklidových služeb
Platnost od: 27.07.2023
Číslo smlouvy: 2023-0040/OSMI
PDF icon smlouva_2023_0140_stel_profi.pdf
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha Libuš Vloženo: 24.07.2023
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 20.07.2023
Číslo smlouvy: 2023-141/OKS
PDF icon 141-2023.pdf
Bretton s.r.o. Vloženo: 21.07.2023
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 20.07.2023
Číslo smlouvy: 20230125
PDF icon 125-2023.pdf
"INFO-DRÁČEK, z.s." Vloženo: 19.07.2023
Typ smouvy: Smlouva o zabezpečení realizace příměstských táborů
Platnost od: 03.07.2023
Číslo smlouvy: 2023-0131/OSŠ
PDF icon 131-2023.pdf
Petr Kutáček Vloženo: 18.07.2023
Typ smouvy: Smlouva o poskytování grafických služeb
Platnost od: 18.07.2023
Číslo smlouvy: 20230/139/OKS
PDF icon smlouva_20230139_kutacek.pdf
Jitka Saipová Vloženo: 13.07.2023
Typ smouvy: Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu bytu
Platnost od: 29.06.2023
Číslo smlouvy: Dodatek č. 9
PDF icon dodatek_9_saipovi.pdf
ASITIS, s.r.o. Vloženo: 11.07.2023
Typ smouvy: Smlouva o dílo na zpracování Místní energetické koncepce MČ Praha-Libuš
Platnost od: 11.07.2023
Číslo smlouvy: 2023/0138/OKS
PDF icon smlouva_20230138_asitis.pdf
Saba Parking CZ, a.s. Vloženo: 10.07.2023
Typ smouvy: Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Platnost od: 03.07.2023
Číslo smlouvy: 2023/0126/OSMI
PDF icon smlouva_126_2023_saba_parking_cz.pdf
NEXT Domy, s.r.o. Vloženo: 10.07.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucím zápočtu pohledávek
Platnost od: 04.07.2023
Číslo smlouvy: 137/2023/OSMI
PDF icon smlouva_137_2023_next_domy.pdf
BD Libuš PDF icon dodatek_c_1_bd_libus.pdf
Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE, z. s. Vloženo: 04.07.2023
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 28.06.2023
Číslo smlouvy: 2023-0132/OSŠ
PDF icon 132-2023.pdf
INFO-DRÁČEK, z. s. Vloženo: 30.06.2023
Typ smouvy: Smlouva o úhradě nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor
Platnost od: 22.06.2023
Číslo smlouvy: 20230094/OSŠ
PDF icon 0094-2023.pdf
Lukostřelecký klub CERE, z.s. Vloženo: 29.06.2023
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 29.06.2023
Číslo smlouvy: 2023-0134/OSŠ
PDF icon 134_2023_cere.pdf
Kvalitní podzim života, z.ú. Vloženo: 29.06.2023
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 29.06.2023
Číslo smlouvy: 2023-0135/OSŠ
PDF icon 135_2023_kvalitni_podzim_zivota.pdf
Sportovní klub Libuš 838, z.s. Vloženo: 29.06.2023
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 29.06.2023
Číslo smlouvy: 2023-0133/OSŠ
PDF icon 133_2023_sk_libus_838.pdf
WALCO CZ, s.r.o. Vloženo: 28.06.2023
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 28.06.2023
Číslo smlouvy: 2023-127/OSMI
PDF icon 127_2023_walco.pdf
INFO-DRÁČEK, z.s. Vloženo: 28.06.2023
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 31.05.2023
Číslo smlouvy: 20230093
PDF icon 93-2023.pdf
Lukostřelecký klub CERE, z.s. Vloženo: 22.06.2023
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 31.05.2023
Číslo smlouvy: 20230061
PDF icon 61-2023.pdf
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Vloženo: 20.06.2023
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 20.06.2023
Číslo smlouvy: 20230092
PDF icon 92_2023.pdf
PREdistribuce a.s. Vloženo: 20.06.2023
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 14.06.2023
Číslo smlouvy: 20230069
PDF icon 69-2023.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 16.06.2023
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 19.05.2023
Číslo smlouvy: 20230091
PDF icon 91-2023.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 16.06.2023
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 24.05.2023
Číslo smlouvy: 20230104
PDF icon 104-2023.pdf

Stránky