Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
STEL PROFI, s.r.o. Vloženo: 12.07.2024
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování úklidových služeb č. 2023-0140/OSMI
Platnost od: 09.07.2024
Číslo smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování úklidových služeb č. 2023-0140/OSMI
PDF icon 136468dodatek_c_1_stel_profi.pdf
Wolters Kluwer ČR, a.s. Vloženo: 12.07.2024
Typ smouvy: Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě Řízení školy online
Platnost od: 03.07.2024
Číslo smlouvy: 2024-137/OSŠ
PDF icon 137_2024_smlouva_o_poskytnuti_uzivacich_prav_ke_sluzbe_rizeni_skoly_online_-_podepsano.pdf
Info-Dráček, z.s. Vloženo: 09.07.2024
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 09.07.2024
Číslo smlouvy: 2024-0134/OSMI
PDF icon 136253134_2024_info_dracek.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 09.07.2024
Typ smouvy: Dodatek ke skupinové smlouvě
Platnost od: 03.07.2024
Číslo smlouvy: Dodatek ke skupinové smlouvě
PDF icon 136238dodatek_ke_skupinove_pojistne_smlouve_ii.pdf
Česká spořitelna a.s. Vloženo: 03.07.2024
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 28.06.2024
Číslo smlouvy: 20240144/OKS
PDF icon 144_2024.pdf
Městská část Praha 12 Vloženo: 02.07.2024
Typ smouvy: Smlouva o spolupráci
Platnost od: 02.07.2024
Číslo smlouvy: 2024120/OSMI
PDF icon 120_2024.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 28.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o změně stavebníka
Platnost od: 28.06.2024
Číslo smlouvy: 20240124/OŽPD
PDF icon 124_2024.pdf
Spolek rodičů a přátel ZŠ Písnice Vloženo: 28.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o zabezpečení realizace příměstských táborů
Platnost od: 26.06.2024
Číslo smlouvy: 20240133/OSŠ
PDF icon 136079133_2024.pdf
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha-Písnice Vloženo: 27.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o zabezpečení realizace příměstských táborů
Platnost od: 26.06.2024
Číslo smlouvy: 20240132/OSŠ
PDF icon 136059132_2024.pdf
SH ČMS -Sbor dobrovolných hasičů Praha-Libuš Vloženo: 27.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o zabezpečení realizace příměstských táborů
Platnost od: 26.06.2024
Číslo smlouvy: 20240131/OSŠ
PDF icon 136049131_2024.pdf
POCTA, z.s. Vloženo: 26.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o zabezpečení realizace příměstských táborů
Platnost od: 26.06.2024
Číslo smlouvy: 20240130/OSŠ
PDF icon 136038130_2024.pdf
"INFO-DRÁČEK, z.s." Vloženo: 26.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o zabezpečení realizace příměstských táborů
Platnost od: 26.06.2024
Číslo smlouvy: 20240129/OSŠ
PDF icon 136030129_2024.pdf
Mgr. Kateřina Přechová PDF icon 136024128_2024.pdf
CIB Rental, s.r.o. Vloženo: 26.06.2024
Typ smouvy: Směnná smlouva
Platnost od: 24.06.2024
Číslo smlouvy: 2024059/OSMI
PDF icon 059_2024.pdf
Tělocvičná jednota Sokol Libuš Vloženo: 24.06.2024
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 21.06.2024
Číslo smlouvy: 20240141/OKS
PDF icon 141_2024.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 20.06.2024
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
Platnost od: 20.06.2024
Číslo smlouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 2015116154
PDF icon 135785dodatek_c_2_zs_meteo_smlouva_o_vypujcce.pdf
Lenka Exlerová Vloženo: 20.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 19.06.2024
Číslo smlouvy: 2024-136/OSMI
PDF icon 135776136_2024_exlerova.pdf
ČR - Úřad práce ČR Vloženo: 19.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o organizování veřejné služby
Platnost od: 31.05.2024
Číslo smlouvy: 2024-139/OKS
PDF icon 135750139_2024_urad_prace.pdf
Bui Thi Bach Yen Vloženo: 18.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o spolupráci
Platnost od: 18.06.2024
Číslo smlouvy: 2024-126/OSMI
PDF icon 135718126_2024_bui_thi_bach_yen.pdf
Generali Česká pojišťovna, a.s. Vloženo: 11.06.2024
Typ smouvy: Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě
Platnost od: 07.06.2024
Číslo smlouvy: Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě
PDF icon dodatek_c_10_dodatek_c_10_generali.pdf
C-cubed, s.r.o. Vloženo: 05.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o nájmu sportovního hřiště Klokotská
Platnost od: 05.06.2024
Číslo smlouvy: 2024-118/OSMI
PDF icon 118_2024_c_cubed.pdf
FD capital - SPV 7, s.r.o. Vloženo: 05.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o spolupráci
Platnost od: 05.06.2024
Číslo smlouvy: 2024-111/OSMI
PDF icon 111_2024_fd_capital_spv_7.pdf
Vladimír Chlum, Stanislav Rak, Pixabelly Libuš, s.r.o. Vloženo: 05.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o spolupráci
Platnost od: 05.06.2024
Číslo smlouvy: 2024-110/OSMI
PDF icon 110_2024_pixabelly_libus.pdf
Tarania s.r.o. Vloženo: 04.06.2024
Typ smouvy: Smlouva o spolupráci
Platnost od: 03.06.2024
Číslo smlouvy: 20230156
PDF icon 1352662024-156_tarania_rrd_burianova.pdf
CaberNet SoftWare, s.r.o. Vloženo: 03.06.2024
Typ smouvy: Licenční smlouva o provozu užívání rezervačního systému Book4u a související ujednání
Platnost od: 31.05.2024
Číslo smlouvy: 2024-0121/OSŠ
PDF icon 121_2024_licencni_smloluva_book4u.pdf
CIB Rental, s.r.o. Vloženo: 29.05.2024
Typ smouvy: Smlouva o spolupráci II
Platnost od: 24.05.2024
Číslo smlouvy: 2024_064_OSMI
PDF icon 1351092024-064_cib_ii.pdf
CIB Rental s.r.o. Vloženo: 29.05.2024
Typ smouvy: Smlouva o spolupráci I
Platnost od: 24.05.2024
Číslo smlouvy: 2024_063/OSMI
PDF icon 2024_063_024u_1.pdf
FD Capital - SPV 7 s.r.o. PDF icon 113_2024.pdf
JP Legal, s.r.o., advokátní kancelář Vloženo: 20.05.2024
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20230095
Platnost od: 20.05.2024
Číslo smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20230095
PDF icon 134847dodatek_c_1_jplegal.pdf
KOODAB, s.r.o. Vloženo: 20.05.2024
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 20.05.2024
Číslo smlouvy: 2024-117/OSMI
PDF icon 1348282024_117_2024_smlouva_prikazni_koordinator_bozp_sdh_libus_4.pdf
TENDO, s.r.o. Vloženo: 16.05.2024
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 16.05.2024
Číslo smlouvy: 2024-123/OSMI
PDF icon 1347762024_123_tendo.pdf
SH ČMS - Městské sdružení hasičů hlavního města Prahy Vloženo: 16.05.2024
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu
Platnost od: 15.05.2024
Číslo smlouvy: 20240122
PDF icon 20240122_oks.pdf
BHS, s.r.o. Vloženo: 13.05.2024
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 13.05.2024
Číslo smlouvy: 2024-116/OSMI
PDF icon 134588116_2024_bhs.pdf
Libušská Estate, s.r.o. Vloženo: 13.05.2024
Typ smouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Platnost od: 13.05.2024
Číslo smlouvy: 2024-115/OSMI
PDF icon 134576115_2024_libusska_estate.pdf
Petr Ludvík, Ondřej Fojt Vloženo: 09.05.2024
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2024-0067/OSMI
Platnost od: 09.05.2024
Číslo smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2024-0067/OSMI
PDF icon 134519dodatek_c_1_petr_ludvik_ondrej_fojt.pdf
Jitka Saipová Vloženo: 06.05.2024
Typ smouvy: Smlouva o nájmu služebního bytu
Platnost od: 30.04.2024
Číslo smlouvy: 2024-0109/OSMI
PDF icon 109_2024.pdf
SH ČMS - SDH Praha-Písnice Vloženo: 02.05.2024
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 30.04.2024
Číslo smlouvy: 2024-0101/OSMI
PDF icon 134378101_2024_sdh_pisnice.pdf
Le Son, Nguyen Duc Duy Vloženo: 02.05.2024
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2023-0150/OSMI
Platnost od: 30.04.2024
Číslo smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2023-0150/OSMI
PDF icon 134370dodatek_c_1_le_son.pdf
Tarania, s.r.o. Vloženo: 02.05.2024
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 30.04.2024
Číslo smlouvy: 2023-157/OSMI
PDF icon 157_2024_tarania.pdf
Bretton s.r.o. Vloženo: 22.04.2024
Typ smouvy: Dodatek č. 1 k darovací smlouvě
Platnost od: 22.04.2024
Číslo smlouvy: dodatek č. 1 smlouvy 2023-0125/OSMI
PDF icon 2023_125_dod_1.pdf

Stránky