Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Info-Dráček, z.s. Vloženo: 04.12.2023
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 28.11.2023
Číslo smlouvy: 2023-0178/OSŠ
PDF icon 178_2023_info_dracek.pdf
Hana Dušková Vloženo: 04.12.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 28.11.2023
Číslo smlouvy: 2023-0175/OSMI
PDF icon 175_2023_smlouva_o_zrizeni_sluzebnosti_duskova.pdf
Petra Hartmanová Vloženo: 04.12.2023
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 28.11.2023
Číslo smlouvy: 2023-0177/OSMI
PDF icon 177_2023_smlouva_o_zrizeni_sluzebnosti_harmanova.pdf
Technologie hlavního města Prahy, a.s. Vloženo: 27.11.2023
Typ smouvy: Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zřízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy
Platnost od: 21.11.2023
Číslo smlouvy: 2023-0176/OŽPD
PDF icon smlouva_176_2023_technologie_hl_m_prahy_vanocni_dekory.pdf
Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů z.s. Vloženo: 22.11.2023
Typ smouvy: Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce 2017114160
Platnost od: 22.11.2023
Číslo smlouvy: Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce 2017114160
PDF icon dodatek_4_csch.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 14.11.2023
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 08.11.2023
Číslo smlouvy: 20230165/OSMI
PDF icon 2023_0165.pdf
Mateřská škola Mezi Domy Vloženo: 14.11.2023
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 08.11.2023
Číslo smlouvy: 20230164/OSMI
PDF icon 2023_0164.pdf
Mateřská škola Ke Kašně Vloženo: 14.11.2023
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 08.11.2023
Číslo smlouvy: 20230163/OSMI
PDF icon 2023_0163.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 14.11.2023
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 08.11.2023
Číslo smlouvy: 20230162/OSMI
PDF icon 2023_0162.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 14.11.2023
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 08.11.2023
Číslo smlouvy: 20230160/OSMI
PDF icon 2023_0160.pdf
Základní škola Písnice Vloženo: 14.11.2023
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 08.11.2023
Číslo smlouvy: 20230159/OSMI
PDF icon 2023_0159_.pdf
MŠ Lojovická Vloženo: 10.11.2023
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 29.09.2023
Číslo smlouvy: 20230161/OSMI
PDF icon smlouva_161_osigeno.pdf
MŚ Lojovická Vloženo: 10.11.2023
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 29.09.2023
Číslo smlouvy: 20230166/OSMI
PDF icon smlouva_166_osigeno_anon.pdf
Rodinné centrum Kuřátko, z.s. Vloženo: 07.11.2023
Typ smouvy: Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 2017114162
Platnost od: 03.11.2023
Číslo smlouvy: Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 2017114162
PDF icon dodatek_4_rc_kuratko.pdf
Artender, s.r.o. Vloženo: 01.11.2023
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 31.10.2023
Číslo smlouvy: 2023-0173/OSŠ
PDF icon mc_libus_-_smlouva_sign_-_artender.pdf
KPM Křížem Krážem, z.s. Vloženo: 31.10.2023
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 30.10.2023
Číslo smlouvy: Dodatek číslo 3 ke smlouvě 2017114161
PDF icon dodatek_c_3_krizem_krazem.pdf
Pavel Juhos Vloženo: 26.10.2023
Typ smouvy: Smlouva o nájmu služebního bytu
Platnost od: 26.10.2023
Číslo smlouvy: 2023-0174/OSMI
PDF icon 174_2023_juhos.pdf
Marie Češková Vloženo: 18.10.2023
Typ smouvy: Dohoda o narovnání souhlasného prohlášení
Platnost od: 16.10.2023
Číslo smlouvy: 2023-0130/OSMI
PDF icon 130_2023_dohoda_ceskova.pdf
Andre Rédl Vloženo: 18.10.2023
Typ smouvy: Smlouva o nájmu služebního bytu
Platnost od: 17.10.2023
Číslo smlouvy: 2023-0154/OSMI
PDF icon 154_2023_smlouva_o_najmu_bytu_redr.pdf
Ústav jazykové a odborné přípravy Vloženo: 09.10.2023
Typ smouvy: Smlouva o poskytování jazykové výuky
Platnost od: 04.10.2023
Číslo smlouvy: 2023-0171/OKS
PDF icon 171_2023_univerzita_karlova.pdf
ČR - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Vloženo: 26.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o poskytování služeb nebo prací
Platnost od: 19.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0148/OSMI
PDF icon smlouva_148_2023_hzs.pdf
Adéla Viktorinová Vloženo: 25.09.2023
Typ smouvy: Kupní smlouva o prodeji použitého motorového vozidla
Platnost od: 25.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0158/OSŠ
PDF icon kupni_smlouva_158_2023_viktorinova.pdf
Ctibůrek výtahy, s.r.o. Vloženo: 22.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 22.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0168/OSMI
PDF icon smlouva_o_dilo_168_2023_ctiburek_vytahy.pdf
Info-Dráček, z.s. Vloženo: 22.09.2023
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2023-0093/OSŠ
Platnost od: 16.08.2023
Číslo smlouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 2023-0093/OSŠ
PDF icon dodatek_c_1_info_dracek.pdf
CETIN, a.s. Vloženo: 14.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 14.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0136/OSMI
PDF icon smlouva_136_2023_cetin.pdf
Origeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 13.09.2023
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 12.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0143/OSMI
PDF icon 143_2023_prikazni_smlouva_-_dodavka_elektricke_energie_2024_-_podepsana.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 13.09.2023
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 12.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0142/OSMI
PDF icon 142_2023_prikazni_smlouva_-_dodavka_zemniho_plynu_2024_-_podepsana.pdf
Le Son, Nguyen Duc Duy Vloženo: 13.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 13.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0150/OSMI
PDF icon smlouva_150_2023_le_son.pdf
PRE distribuce, a.s. Vloženo: 11.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy
Platnost od: 29.08.2023
Číslo smlouvy: 20230147
PDF icon 147-2023.pdf
Zdravotnická Asistenční Služba Praha, z.s. Vloženo: 07.09.2023
Typ smouvy: Dodatek č. 2
Platnost od: 07.09.2023
Číslo smlouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2021110190
PDF icon dodatek_c_2_zdravotni_asistencni_sluzba.pdf
Info-Dráček, z.s. Vloženo: 05.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o zabezpečení realizace kulturní akce
Platnost od: 04.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0149/OSŠ
PDF icon 149_2023_info_dracek.pdf
OMC - Omega Motorcycle Club Vloženo: 05.09.2023
Typ smouvy: Nájemní smlouva
Platnost od: 05.09.2023
Číslo smlouvy: 2023-0153/OSMI
PDF icon 153_2023_omega_motorcycle_club.pdf
Pražská teplárenská, a.s. Vloženo: 05.09.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Platnost od: 05.09.2023
Číslo smlouvy: 2023040043
PDF icon _processed_043_2023_prazska_teplarenska.pdf
Jakub Remeš Vloženo: 24.08.2023
Typ smouvy: Smlouva nájemní
Platnost od: 22.08.2023
Číslo smlouvy: 20230151
PDF icon 151_2023.pdf
Libušská Estate s.r.o. Vloženo: 18.08.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 16.08.2023
Číslo smlouvy: 2023040042
PDF icon _processed_042_2023.pdf
Libušská Estate, s.r.o. Vloženo: 18.08.2023
Typ smouvy: Smlouva o spolupráci
Platnost od: 16.08.2023
Číslo smlouvy: 2023-0145/OSMI
PDF icon smlouva_145_2023_libusska_estate.pdf
ČVUT v Praze Fakulta dopravní Vloženo: 14.08.2023
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 09.08.2023
Číslo smlouvy: 20230152
PDF icon 152_2023.pdf
Zátoňská s.r.o. Vloženo: 04.08.2023
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 04.08.2023
Číslo smlouvy: 20230051
PDF icon 051_2023.pdf
Generali Česká pojišťovna, a.s. Vloženo: 04.08.2023
Typ smouvy: Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě
Platnost od: 04.08.2023
Číslo smlouvy: Dodatek č. 9
PDF icon dodatek_c_9_generali.pdf
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Kunratice Vloženo: 31.07.2023
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu
Platnost od: 31.07.2023
Číslo smlouvy: 2023-144/OKS
PDF icon 144-2023x.pdf

Stránky