Veřejné zakázky

Přehled veřejných zakázek Městské části Praha-Libuš je zveřejněný na profilu zadavatele: 

Profil zadavatele - Městské části Praha-Libuš

Nadpis Konec lhůty pro podání nabídek
Renovace parketové podlahy v tělocvičně objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 05.01.2018
Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okruhu - Hoštická v k.ú. Písnice 05.12.2017
Oprava požárního vozidla Tatra 813 20.11.2017
Dodávka kolového nakladače 16.11.2017
Vybudování fitparku (31.10.2017) 16.11.2017
Vybudování fitparku 09.10.2017
Oplocení dětského hřiště v ulici K Lukám 05.10.2017
Rekonstrukce kamenné zdi na pozemku parc. č. 517/3 v k.ú. Libuš 22.09.2017
TV Libuš - komunikace III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ 31.08.2017
Staveništní komunikace ke stavbě hasičské zbrojnice Písnice, Praha 4-Písnice 17.07.2017
Dodávka traktorové sekačky 20.06.2017
Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení 12.05.2017
Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ mezi Domy, Praha 4-Písnice 12.05.2017
„Rekonstrukce části objektu Libušská č.p. 1, Praha 4-Libuš“ 20.04.2017
Zpracování projektové dokumentace stavby ve stupni DZS a výkon AD na stavbu: „TV Libuš – Komunikace Libuš III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále“ 10.04.2017
Rekonstrukce elketroinstalace v ZS Meteorologická Praha 4_Libuš 05.04.2017
„Vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 - Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti“ 15.03.2017
Rekonstrukce teras v MŠ Lojovická 09.03.2017
Údržba veřejné zeleně v Městské části Praha-Libuš 13.03.2017
„Vypracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš v objektu Libušská 81, Praha 4 - Libuš včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu a inženýrské činnosti“ 19.01.2017
Stavební úravy bytové jednotky v budově ZŠ s RVJ v Písnici za účelem změny užívání na počítačovou učebnu 30.11.2016
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-Libuš, I a II etapa“ 14.06.2016
Výměna a zatepelní střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu klubu Junior 13.05.2016
Výstavba nové hasičské zbrojnice pro SDH Písnice - veřejná zakázka číslo - 20160411 31.12.2016
Rekonstrukce hygienického zázemí v Základní škole s RVJ v Praze 4-Písnici 22.04.2016
„ Dodávka, montáž a uvedení do provozu nového plynového kotle a demontáž a likvidace stávajícího plynového kotle v kotelně ZŠ Meteorologická č.p. 181 v Praze 4 - Libuš“ 05.01.2016
„Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praha 4“ 29.10.2015
Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! – část kompostéry pro domácnosti na biologicky rozložitelný odpad“ - č. veř. zak. 20150717-02 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODPISEM SMLOUVY 03.08.2015
Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese K Vrtilce 317 - veř.zak. č. 20150717-01 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PODPISEM SMLOUVY 03.08.2015
ÚPrava vnějšího chodníku v areálu MŠ Mezi Domy, č.p.373, Praha 4-Písnice 03.08.2015
„Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! - část štěpkovač“ - veř. zak. č. 20150630 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENÍM SMLOUVY 16.07.2015
„Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami! - část svozový vůz včetně velkoobjemových kontejnerů“ - číslo veř. zak. 20150623 - ZADAVATEL UKONČIL VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UZAVŘENÍM SMLOUVY 09.07.2015
„Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vnitřních rozvodů elektro ve všech pavilonech ZŠ Meteorologická 181, Libuš, Praha 4“ 03.07.2015
Dodávka a montáž 2 ks automatických závor do garáží ulice Dobronická 694, Praha 4-Libuš 10.06.2015
Dodávka, montáž a uvedení do provozu schodišťového výtahu na točité schodiště do školní jídelny Základní školy s RVL v Praze 4 Písnici 10.06.2015
„Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠMezi Domy “, 02.06.2015
Oprava podlah garáže Dobronická č.p. 694/2, Praha 4-Libuš 01.06.2015
„Výměna a zateplení střešního pláště a nové klempířské prvky na objektu MŠ K Lukám “, 02.06.2015
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu parkovacího domu ul. Dobronická č.p.694/2, Praha 4-Libuš, “ 18.03.2015
Tisk 22 čísel měsíčníku časopisu U nás městské části Praha-Libuš 18.03.2015

Stránky