Cizinci

Bezplatné služby pro cizince, Integrační centrum Praha:
https://icpraha.com/

Cizinci v České republice, stránky MPSV a MV o integraci cizinců v České republice: 
http://cizinci.cz/cz

Webová stránka hl. m. Prahy především pro migranty, migrantky se zajímavými informacemi i pro obyvatele metropole o kulturní rozmanitosti města: 
http://metropolevsech.eu/cs/
V české doméně též na  www.metropolevsech.eu, www.metropolevsech.cz, www.prahametropolevsech.eu, www.prahametropolevsech.cz.
V cizojazyčných doménách pak zde: EN www.pragueforall.cz, RU www.pragadlavsech.cz, VN www.prahacuamoinguoi.cz, UA www.prahadlavsich.cz

Co dělat v Praze - Praha očima cizince
http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/prakticke_informace/praha_ocima_cizince/index.html

Grantová podpora hl. m. Prahy na podporu integrace
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/integrace_cizincu/index.html

Aktualizovaná koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců
https://www.icpraha.com/wp-content/uploads/doc/Aktualizovan%C3%A1-Koncepce-HMP-pro-oblast-integrace-cizinc%C5%AF.pdf