Zastupitelstvo MČ

Plánovaná zasedání: 16. 2. 2021, 20. 4. 2021, 29. 6. 2021, 21. 9. 2021, 7. 12. 2021.

V době jednání zastupitelstva je přenášen živý přenos. Každý tak může sledovat jeho průběh ZDE.

Mgr. Jiří Koubek

Mgr. Jiří Koubek

starosta
Kompetence: komunikace s MHMP, investice, integrace
Ing. Lenka Koudelková

Ing. Lenka Koudelková

místostarostka, členka zastupitelstva
Kompetence: vzdělávání, školství, tělovýchova a sociální oblast
Ing. Pavel Macháček

Ing. Pavel Macháček

předseda komise pro životní prostředí, místostarosta, člen zastupitelstva
Kompetence: ekonomická oblast, doprava a územní plánování
Tomáš Loukota, DiS.

Tomáš Loukota, DiS.

člen zastupitelstva
Bc. Kateřina Černá

Bc. Kateřina Černá

členka zastupitelstva
Martin Frank

Martin Frank

místostarosta, člen zastupitelstva, člen rady
Kompetence: správa majetku
Mgr. Radek Řezanka

Mgr. Radek Řezanka

člen zastupitelstva
Bc. Michal Korbel

Bc. Michal Korbel

místostarosta, člen zastupitelstva
Kompetence: bezpečnost a životní prostředí

Mgr. Hana Kendíková

členka zastupitelstva
Miroslav Štancl

Miroslav Štancl

člen zastupitelstva, člen výboru
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.

členka zastupitelstva, členka školské komise
Telefon: +420 723 261 461

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

členka zastupitelstva, členka školské komise

Miroslav Štajner

člen zastupitelstva, předseda výboru
Mgr. Matěj Kadlec

Mgr. Matěj Kadlec

člen zastupitelstva, předseda výboru

JUDr. Ing. Eva Radová

členka zastupitelstva, členka výboru

Petr Novotný, MBA

člen zastupitelstva

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

členka zastupitelstva