Zastupitelstvo MČ

Plánovaná zasedání:

21.01.2019 • 08.04.2019 • 17.06.2019 • 16.09.2019 • 25.11.2019

Mgr. Jiří Koubek
starosta
Ing. Lenka Koudelková
místostarostka, členka zastupitelstva
Ing. Pavel Macháček
místostarosta, člen zastupitelstva
Tomáš Loukota, DiS.
místostarosta, člen zastupitelstva
Bc. Kateřina Černá
členka zastupitelstva
Martin Frank
člen zastupitelstva
Mgr. Radek Řezanka
člen zastupitelstva
Bc. Michal Korbel
místostarosta, člen zastupitelstva
Ing. Josef Makovský, Ph.D.
člen zastupitelstva
Miroslav Štancl
člen zastupitelstva, člen výboru
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
členka zastupitelstva, členka školské komise
Telefon: +420 723 261 461
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.
členka zastupitelstva, členka školské komise
Miroslav Štajner
člen zastupitelstva, předseda výboru
Mgr. Matěj Kadlec
člen zastupitelstva, předseda výboru
JUDr. Ing. Eva Radová
členka zastupitelstva, členka výboru
Petr Novotný, MBA
člen zastupitelstva
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
členka zastupitelstva