Zastupitelstvo MČ

Plánovaná zasedání:
21.01.2019 • 08.04.2019 • 17.06.2019 • 23.09.2019 • 25.11.2019

Mgr. Jiří Koubek

starosta

Ing. Lenka Koudelková

místostarostka, členka zastupitelstva

Ing. Pavel Macháček

místostarosta, člen zastupitelstva

Tomáš Loukota, DiS.

místostarosta, člen zastupitelstva

Bc. Kateřina Černá

členka zastupitelstva

Martin Frank

člen zastupitelstva

Mgr. Radek Řezanka

člen zastupitelstva

Bc. Michal Korbel

místostarosta, člen zastupitelstva

Ing. Josef Makovský, Ph.D.

člen zastupitelstva

Miroslav Štancl

člen zastupitelstva, člen výboru

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.

členka zastupitelstva, členka školské komise
Telefon: +420 723 261 461

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.

členka zastupitelstva, členka školské komise

Miroslav Štajner

člen zastupitelstva, předseda výboru

Mgr. Matěj Kadlec

člen zastupitelstva, předseda výboru

JUDr. Ing. Eva Radová

členka zastupitelstva, členka výboru

Petr Novotný, MBA

člen zastupitelstva

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

členka zastupitelstva